Obejmuje każdy aspekt żywności i żywienia

Oprócz podstawowych obszarów nauki o żywności, technologii żywności i żywienia, FSTA with Full Text zawiera treści skupione na żywności w wielu pokrewnych dziedzinach, w tym:

 • Biotechnologia
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Technologie omiczne
 • Karmy dla zwierząt domowych
 • Nauka o sporcie
 • Zrównoważony rozwój

Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access w bazie FSTA with Full Text wynosi 165 617,95 USD.

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Ameryki
Australia i Nowa Zelandia
Europa Środkowa i Wschodnia
Daleki Wschód
Bliski Wschód i Afryka Północna
Afryka Subsaharyjska
Europa Zachodnia
Ameryki: 21
Australia i Nowa Zelandia: 6
Europa Środkowa i Wschodnia: 29
Daleki Wschód: 33
Bliski Wschód i Afryka Północna: 16
Afryka Subsaharyjska: 7
Europa Zachodnia: 161

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

FSTA z pełnym tekstem obejmuje 208 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

O IFIS

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) jest zarządzana przez zespół naukowców ekspertów w IFIS, not-for-profit akademickiej organizacji wydawniczej z ciągłym zaangażowaniem w zagadnienia takie jak:

 • Wspieranie osób studiujących i pracujących w dziedzinie nauk o żywności i zdrowiu poprzez ułatwienie dostępu do informacji branżowych, którym można zaufać.
 • Zachowanie integralności i dokładności w dziedzinie żywności i napojów.
 • Wspieranie nauki i rozwoju w zakresie
  nauk o żywności i zdrowiu na całym
  świecie.