Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Business Source Ultimate: $1,167,575.38
Business Source Complete: $893,599.41
Business Source Premier: $651,820.19
Business Source Elite: $314,004.43

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Business Source Premier obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1 789 aktywnych czasopism OA z całego świata.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa

Porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 78
Kanada: 76
Europa Środkowa i Wschodnia: 279
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 51
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 172
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 378
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 31
Japonia: 51
Korea: 10
Ameryka Łacińska i Karaiby: 153
Bliski Wschód i Afryka Północna: 209
Holandia i Flandria: 35
Kraje nordyckie: 23
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 297
Hiszpania: 46
Afryka Subsaharyjska: 57
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 632
Stany Zjednoczone: 1,030
Australia i Nowa Zelandia: 32
Kanada: 27
Europa Środkowa i Wschodnia: 116
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 14
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 38
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 137
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 6
Japonia: 6
Korea: 4
Ameryka Łacińska i Karaiby: 61
Bliski Wschód i Afryka Północna: 43
Holandia i Flandria: 18
Kraje nordyckie: 11
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 75
Hiszpania: 13
Afryka Subsaharyjska: 9
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 479
Stany Zjednoczone: 722
Australia i Nowa Zelandia: 12
Kanada: 14
Europa Środkowa i Wschodnia: 30
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 3
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 12
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 48
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 3
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 11
Bliski Wschód i Afryka Północna: 10
Holandia i Flandria: 14
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 54
Hiszpania: 2
Afryka Subsaharyjska: 4
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 327
Stany Zjednoczone: 473
Australia i Nowa Zelandia: 5
Kanada: 3
Europa Środkowa i Wschodnia: 4
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 1
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 5
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 17
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 3
Bliski Wschód i Afryka Północna: 1
Holandia i Flandria: 6
Kraje nordyckie: 0
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 42
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 2
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 147
Stany Zjednoczone: 252

Obszerna zawartość dodatkowa o tematyce biznesowej

Full-Text Non-Journal Content
Studia przypadków - Biznes
Profile firm / Ewidencja informacji
Zbiory materiałów konferencyjnych / Sprawozdania
Krajowe raporty gospodarcze
Raporty branżowe
Raporty z badań rynku
Analizy SWOT
Filmy - Associated Press
Dokumenty robocze - Biznes
Studia przypadków - Biznes: 8,361
Profile firm / Ewidencja informacji: 15,798
Zbiory materiałów konferencyjnych / Sprawozdania: 7
Krajowe raporty gospodarcze: 925
Raporty branżowe: 7,467
Raporty z badań rynku: 106
Analizy SWOT: 5,571
Filmy - Associated Press: 75,000+
Dokumenty robocze - Biznes: 198

Zawartość "Ahead of Print"

Business Source Premier zawiera zasoby "Ahead of Print" dla wybranych tytułów od kluczowych wydawców.  

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Business Source Premier zawiera 1 197 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Business Source Premier obejmuje 4 343 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 3 155 z nich jest recenzowanych.