Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Business Source Ultimate: $1,176,557.27
Business Source Complete: $898,519.15
Business Source Premier: $657,301.32
Business Source Elite: $317,338.46

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Business Source Premier obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1722 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa

Porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 75
Kanada: 73
Europa Środkowa i Wschodnia: 255
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 47
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 174
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 368
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 28
Japonia: 44
Korea: 9
Ameryka Łacińska i Karaiby: 140
Bliski Wschód i Afryka Północna: 189
Holandia i Flandria: 35
Kraje nordyckie: 24
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 286
Hiszpania: 42
Afryka Subsaharyjska: 54
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 568
Stany Zjednoczone: 1,065
Australia i Nowa Zelandia: 28
Kanada: 25
Europa Środkowa i Wschodnia: 98
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 10
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 34
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 125
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 4
Japonia: 1
Korea: 3
Ameryka Łacińska i Karaiby: 50
Bliski Wschód i Afryka Północna: 35
Holandia i Flandria: 18
Kraje nordyckie: 12
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 71
Hiszpania: 9
Afryka Subsaharyjska: 9
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 423
Stany Zjednoczone: 758
Australia i Nowa Zelandia: 8
Kanada: 12
Europa Środkowa i Wschodnia: 23
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 2
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 9
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 39
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 10
Bliski Wschód i Afryka Północna: 6
Holandia i Flandria: 14
Kraje nordyckie: 3
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 52
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 3
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 318
Stany Zjednoczone: 463
Australia i Nowa Zelandia: 4
Kanada: 3
Europa Środkowa i Wschodnia: 4
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 1
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 5
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 17
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 0
Korea: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 4
Bliski Wschód i Afryka Północna: 1
Holandia i Flandria: 6
Kraje nordyckie: 0
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 42
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 2
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 147
Stany Zjednoczone: 256

Obszerna zawartość dodatkowa o tematyce biznesowej

Full-Text Non-Journal Content
Studia przypadków - Biznes
Profile firm / Ewidencja informacji
Zbiory materiałów konferencyjnych / Sprawozdania
Krajowe raporty gospodarcze
Raporty branżowe
Raporty z badań rynku
Analizy SWOT
Filmy - Associated Press
Dokumenty robocze - Biznes
Studia przypadków - Biznes: 8,154
Profile firm / Ewidencja informacji: 15,777
Zbiory materiałów konferencyjnych / Sprawozdania: 7
Krajowe raporty gospodarcze: 925
Raporty branżowe: 7,467
Raporty z badań rynku: 106
Analizy SWOT: 5,558
Filmy - Associated Press: 75,000+
Dokumenty robocze - Biznes: 198

Zawartość "Ahead of Print"

Business Source Premier zawiera zasoby "Ahead of Print" dla wybranych tytułów od kluczowych wydawców.  

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Business Source Premier zawiera 1 197 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Business Source Premier obejmuje 4 293 aktywnych indeksowanych czasopism z abstraktami. 3 100 z nich jest recenzowanych.