มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Business Source Ultimate: $1,176,557.27
Business Source Complete: $898,519.15
Business Source Premier: $657,301.32
Business Source Elite: $317,338.46

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Business Source Premier ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1,722 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 75
Canada: 73
Central & Eastern Europe: 255
China, Hong Kong & Taiwan: 47
France, French Belgium & Romandy: 174
Germany, Austria & German Switzerland: 368
Italy & Italian Switzerland: 28
Japan: 44
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 140
Middle East & North Africa: 189
Netherlands & Flanders: 35
Nordic Countries: 24
South Asia & Southeast Asia: 286
Spain: 42
Sub-Saharan Africa: 54
United Kingdom & Ireland: 568
United States: 1,065
Australia & New Zealand: 28
Canada: 25
Central & Eastern Europe: 98
China, Hong Kong & Taiwan: 10
France, French Belgium & Romandy: 34
Germany, Austria & German Switzerland: 125
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 50
Middle East & North Africa: 35
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 12
South Asia & Southeast Asia: 71
Spain: 9
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 423
United States: 758
Australia & New Zealand: 8
Canada: 12
Central & Eastern Europe: 23
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 9
Germany, Austria & German Switzerland: 39
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 10
Middle East & North Africa: 6
Netherlands & Flanders: 14
Nordic Countries: 3
South Asia & Southeast Asia: 52
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 318
United States: 463
Australia & New Zealand: 4
Canada: 3
Central & Eastern Europe: 4
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 17
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 0
Korea: 1
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 1
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 42
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 147
United States: 256

ครอบคลุมเนื้อหาด้านธุรกิจที่ไม่ได้มาจากวารสารจำนวนมาก

เนื้อหาฉบับเต็มประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากวารสาร
กรณีศึกษา – ธุรกิจ
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานอุตสาหกรรม
รายงานการวิจัยตลาด
วิเคราะห์ SWOT Analysis
วิดีโอ - Associated Press
กระดาษทำการ – ธุรกิจ
กรณีศึกษา – ธุรกิจ: 8,154
โปรไฟล์บริษัท/บันทึกข้อมูล : 15,777
เอกสารการประชุม/ คอลเลคชั่นเอกสารการประชุม : 7
รายงานเศรษฐกิจของประเทศ: 925
รายงานอุตสาหกรรม : 7,467
รายงานการวิจัยตลาด : 106
วิเคราะห์ SWOT Analysis : 5,558
วิดีโอ - Associated Press : 75,000+
กระดาษทำการ – ธุรกิจ: 198

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Premier นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Business Source Premier ประกอบไปด้วยวารสาร 1,197 รายการ พร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Premier ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 4,293 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 3,100 รายการจากที่ได้กล่าวไป