Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Business Source Ultimate: $1,176,557.27
Business Source Complete: $898,519.15
Business Source Premier: $657,301.32
Business Source Elite: $317,338.46

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Business Source Premier zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 789 aktivních globálních časopisů OA Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 75
Kanada: 73
Střední a východní Evropa: 255
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 47
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 174
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 368
Itálie a italské Švýcarsko: 28
Japonsko: 44
Korea: 9
Latinská Amerika a Karibik: 140
Blízký východ a severní Afrika: 189
Nizozemsko a Flandry: 35
Severské země: 24
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 286
Španělsko: 42
Subsaharská Afrika: 54
Spojené království a Irsko: 568
USA: 1,065
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 25
Střední a východní Evropa: 98
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 10
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 34
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 125
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 1
Korea: 3
Latinská Amerika a Karibik: 50
Blízký východ a severní Afrika: 35
Nizozemsko a Flandry: 18
Severské země: 12
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 71
Španělsko: 9
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 423
USA: 758
Austrálie a Nový Zéland: 8
Kanada: 12
Střední a východní Evropa: 23
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 9
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 39
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 10
Blízký východ a severní Afrika: 6
Nizozemsko a Flandry: 14
Severské země: 3
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 52
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 318
USA: 463
Austrálie a Nový Zéland: 4
Kanada: 3
Střední a východní Evropa: 4
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 5
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 17
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 0
Korea: 1
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 1
Nizozemsko a Flandry: 6
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 42
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 2
Spojené království a Irsko: 147
USA: 256

Komplexní ekonomický obsah, který není součástí časopisů

Full-Text Non-Journal Content
Případové studie - podnikání
Profily společnosti / Informační záznamy
Sborníky
Zprávy o stavu ekonomiky
Zprávy z průmyslu
Průzkumy trhu
SWOT analýzy
Videa - Associated Press
Pracovní dokumenty - podnikání
Případové studie - podnikání: 8,154
Profily společnosti / Informační záznamy: 15,777
Sborníky: 7
Zprávy o stavu ekonomiky : 925
Zprávy z průmyslu: 7,467
Průzkumy trhu: 106
SWOT analýzy: 5,558
Videa - Associated Press: 75,000+
Pracovní dokumenty - podnikání: 198

Ahead of Print

Business Source Premier zahrnuje obsah ještě před vytištěním pro relevantní tituly od klíčových vydavatelů.  

Vyhledatelné citované odkazy

Business Source Premier zahrnuje 1 197 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Premier zahrnuje 4 343 aktivně indexovaných a abstrahovaných časopisů. 3 155 z nich je recenzováno.