Środowisko naturalne

Naukowe bazy danych

Academic Search Ultimate   ·  Pełny tekst

Opracowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom badań naukowych, baza Academic Search Ultimate oferuje studentom wyjątkową kolekcję recenzowanych, pełnotekstowych czasopism, w tym wiele czasopism indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

CAB Abstracts

CAB Abstracts to wiodące źródło informacji dotyczących nauk przyrodniczych, zawierające abstrakty.

Environment Index

Environment Index jest bibliograficzną bazą danych dla studiów środowiskowych i dyscyplin pokrewnych, w tym energetyki, polityki środowiskowej i prawa środowiskowego. Udostępnia miliony rekordów z najlepszych czasopism środowiskowych oraz tezaurus środowiskowy.

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide (FFAB) łączy bibliograficzne bazy danych z całego świata specjalizujące się w ichtiologii, rybołówstwie, akwakulturze oraz biologii wodnej i morskiej.

GeoRef

Tworzony przez American Geosciences Institute, GeoRef jest wszechstronną bazą danych geologicznych zawierającą rekordy bibliograficzne dla literatury geologicznej z całego świata.

GreenFILE   ·  Pełny tekst

GreenFILE to bezpłatna baza danych badawczych obejmująca wszystkie aspekty wpływu człowieka na środowisko. Zawarta w niej kolekcja tytułów naukowych, rządowych i ogólnych obejmuje treści dotyczące globalnego ocieplenia, zielonego budownictwa, zanieczyszczeń, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych.

Waters & Oceans Worldwide

Waters & Oceans Worldwide oferuje indeksowanie i abstrakty obejmujące wszystkie aspekty badań dotyczących wody. Produkowany przez NISC South Africa, łączy w sobie kilka bibliograficznych baz danych z całego świata.

Historyczne archiwa cyfrowe