Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Library & Information Science Source: $53,189.55
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: $42,659.21
Library Literature & Information Science Full Text: $7,996.57

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Library Literature & Information Science Full Text obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 215 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Library Literature & Information Science Full Text obejmuje 19 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Library Literature & Information Science Full Text zawiera 241 czasopism z możliwością przeszukiwania cytowanych źródeł.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Library Literature & Information Science Full Text obejmuje 497 aktywnych czasopism indeksowanych i abstraktowanych. 405 z nich jest recenzowanych.

Obszary tematyczne:

 • Automatyzacja
 • Opieka nad zbiorami i konserwacja książek
 • Katalogowanie
 • Cenzura
 • Procedury dot. obiegu
 • Klasyfikacja
 • Prawo autorskie
 • Zasoby elektroniczne i systemy ERM
 • Wyszukiwanie elektroniczne
 • Pomoc publiczna
 • Wyposażenie i materiały biblioteczne
 • Public relations
 • Rynek wydawniczy
 • Rzadkie książki
 • Usługi referencyjne