Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Library & Information Science Source: $53,189.55
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text: $42,659.21
Library Literature & Information Science Full Text: $7,996.57

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Library Literature & Information Science Full Text zahrnuje důslednou správu a indexační práci s časopisy s otevřeným přístupem (OA), která vyústila v rostoucí kolekci 215 aktivních světových OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Library Literature & Information Science Full Text zahrnuje 19 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Library Literature & Information Science Full Text obsahuje 241 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Library Literature & Information Science Full Text zahrnuje 497 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 405 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Automatizace
 • Restaurování knih
 • Katalogizace
 • Cenzura
 • Cirkulace publikací
 • Klasifikace
 • Autorské právo
 • Elektronické zdroje a ERM systémy
 • Elektronické vyhledávání informací
 • Státní podpora
 • Vybavení knihovny
 • Vztahy s veřejností
 • Publikování
 • Vzácné knihy
 • Referenční služby