Szeroki zakres tematyczny dla badań kompleksowych

MLA International Bibliography obejmuje szeroki zakres przedmiotów humanistycznych, w tym języki i literatury światowe, językoznawstwo, sztuki dramatyczne, film, folklor, retorykę i studia nad pismem, nauczanie języka oraz historię publikacji. Jego szeroki zakres sprawia, że jest on również doskonałym źródłem do badań w dziedzinie historii, filozofii, komunikacji i przedmiotów interdyscyplinarnych, takich jak studia genderowe i studia nad obszarem.

Zakres tematyczny jest międzynarodowy i obejmuje publikacje naukowe w ponad 70 językach. Liczne linki pełnotekstowe zapewniają łatwy dostęp do zasobów biblioteki, jak również do publikacji typu open access.

Quote

MLA International Bibliograph jest podstawowym źródłem informacji dla badań w dziedzinie literatury, językoznawstwa i języka, co sprawia, że baza ta jest niezbędna dla instytucji wspierających programy akademickie w tych dziedzinach.

Library Journal

MLA Thesaurus

Tezaurus MLA to kontrolowany słownik ponad 675 000 terminów przedmiotowych, nazwisk i prac wykorzystywanych do indeksowania materiałów wymienionych w bibliografii. Został on opracowany przez MLA i jest stale aktualizowany i rozszerzany w celu odzwierciedlenia obecnej terminologii w jego dyscyplinach.

MLA Directory of Periodicals

The MLA Directory of Periodicals dostarcza szczegółowych rekordów dla czasopism i serii książkowych wydawanych w obszarach objętych bibliografią.Jest to cenne źródło informacji dla naukowców poszukujących miejsc, w których mogliby publikować swoje prace, jak również dla bibliotekarzy pracujących nad identyfikacją wydawnictw periodycznych, które najlepiej odpowiadają potrzebom ich instytucji.

Zasoby instruktażowe

Darmowy kurs online: Poznaj MLA International Bibliography
MLA opracowała darmowy kurs online, który pomaga studentom rozwijać umiejętności efektywnego wyszukiwania, rozumienia wyników wyszukiwania i lokalizowania publikacji.

Każda jednostka zawiera lekcję przedstawioną w jednym lub dwóch filmach instruktażowych, pytania, które wzmacniają lekcję i wymagają aktywnego uczestnictwa poprzez wyszukiwanie w bazie danych oraz quiz. Studenci otrzymują odznaki ukończenia kursu, którymi mogą się dzielić z instruktorami.

Teaching Resources for Integrating the Bibliography into Class Curricula
The MLA Style Center oferuje narzędzia do nauczania i umiejętności korzystania z informacji, w tym scenariusze lekcji, zadania i przewodniki możliwe do włączenia do kursów online. Instruktorzy mogą zgłaszać dodatkowe materiały dydaktyczne do potencjalnej publikacji na stronie The MLA Style Center.

Filmy instruktażowe w wielu językach
MLA dostarcza krótkie filmy instruktażowe, które pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać bogate metadane bibliografii oraz jej zaawansowane funkcje wyszukiwania i filtrowania. Nowe i zaktualizowane tutoriale są wydawane przez cały rok.