เนื้อหาที่กว้างสำหรับการวิจัยอันครอบคลุม

MLA International Bibliography ให้ความครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น มนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีโลก ภาษาศาสตร์ นาฏศิลป์ ภาพยนตร์ นิทานพื้นบ้าน การศึกษาวาทศิลป์และการเขียน การสอนภาษา รวมถึงประวัติศาสตร์การพิมพ์ ด้วยเนื้อหาอันกว้างขวาง ทำให้ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีเยี่ยมสำหรับการวิจัยในประวัติศาสตร์ ปรัชญา การสื่อสาร และวิชาสหสาขาวิชาชีพ เช่น เพศศึกษา และการศึกษาในพื้นที่

ความครอบคลุมเป็นสากล ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมากกว่า 70 ภาษา ลิงก์เข้าสู่เนื้อหาฉบับเต็มจำนวนมาก ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลในห้องสมุดได้ง่ายเช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์ที่เข้าถึงได้แบบเปิด

Quote

MLA International Bibliography จึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ และภาษา ทำให้ฐานข้อมูลนี้มีความจำเป็นสำหรับสถาบันที่สนับสนุนโครงการ และวิชาการในสาขาเหล่านี้

Library Journal

MLA Thesaurus

MLA Thesaurus คือคำศัพท์ควบคุมของหัวเรื่อง ชื่อ และผลงานที่ใช้ในการจัดทำดัชนีที่ซึ่งระบุไว้ในบรรณานุกรม ได้รับการพัฒนาโดย MLA และมีการปรับปรุง ขยับขยายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับคำศัพท์ปัจจุบันในสาขาวิชาต่างๆ

The MLA Directory of Periodicals

MLA Directory of Periodicals นำเสนอบันทึกอย่างละเอียดของวารสาร และชุดหนังสือ ที่มีการตีพิมพ์ในสาขาวิชาที่ครอบคลุมของบรรณานุกรมนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักวิชาการที่กำลังมองหาสถานที่เพื่อเผยแพร่ผลงานของพวกเขา เช่นเดียวกับบรรณารักษ์ที่ทำงานเพื่อระบุสิ่งพิมพ์ที่ตรงตามความต้องการของสถาบันของพวกเขามากที่สุด

แหล่งข้อมูลการเรียนการสอน

A Free Online Course: Understanding the MLA International Bibliography
MLA ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ขนาดเล็กที่ให้คะแนนตนเองได้ฟรี เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่ถ่ายทอดได้ในการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจผลการค้นหา และค้นหาสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องการได้

โดยแต่ละหน่วยจะมีบทเรียนรูปแบบวิดีโออย่างน้อย 1-2 ไฟล์ คำถามที่เสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน และการมีส่วนร่วมผ่านการสืบค้นฐานข้อมูล รวมทั้งแบบทดสอบต่างๆ นักเรียนจะได้รับเหรียญตราความสำเร็จเพื่อแบ่งปันกับอาจารย์ผู้สอน

Teaching Resources for Integrating the Bibliography into Class Curricula
The MLA Style Center นำเสนอเครื่องมือสำหรับการสอน การวิจัย และสารสนเทศต่างๆ รวมถึงแผนการสอน การมอบหมายงาน และคำแนะนำของผู้สอนในการบูรณาการหลักสูตรออนไลน์ให้เข้ากับหลักสูตรในชั้นเรียน ผู้สอนสามารถส่งทรัพยากรเพื่อการสอนเพื่อรับโอกาสการตีพิมพ์ลงใน The MLA Style Center ได้

วิดีโอการสอนในหลายภาษา
MLA มีวิดีโอการแนะนำสั้นๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก metadata ที่สมบูรณ์ของบรรณานุกรมนี้ รวมทั้งยังมีคุณสมบัติการสืบค้น และการกรองขั้นสูงด้วย มีการอัพเดต และเพิ่มบทแนะนำใหม่ๆตลอดทั้งปี