Široké pokrytí témat pro komplexní výzkum

MLA International Bibliography pokrývá širokou škálu humanitních oborů, včetně světových jazyků, literatury, lingvistiky, umění, filmu, folklóru, rétoriky, psaní, výuky jazyků a historie publikování. Databáze je také vynikajícím zdrojem pro výzkum v historii, filozofii, komunikaci a v průřezových předmětech, jako jsou genderová a oblastní studia.

Obsah databáze je mezinárodní a zahrnuje vědecké publikace ve více než 70 jazycích. Četné odkazy na plné texty umožňují přístup ke zdrojům v knihovně i k publikacím s otevřeným přístupem.

Quote

Databáze MLA International Bibliography je zdrojem informací pro výzkum v oblasti literatury, lingvistiky a jazyka. Je nezbytná pro instituce, které podporují akademické programy v těchto oblastech.

Library Journal

MLA tezaurus

MLA tezaurus je tematicky řízený slovník s více než 675 000 pojmy, který usnadňuje vyhledávání v přesně stanoveném okruhu. Precizně zpracovaný tezaurus je neustále revidován a rozšiřován tak, aby odpovídal aktuální terminologii.

MLA Directory of Periodicals

MLA Directory of Periodicals poskytuje podrobné záznamy časopisů a knižních sériích publikovaných v souvisejících oblastech bibliografie. Je cenným zdrojem informací pro vědce, kteří hledají místo, kde publikovat, i pro knihovníky, kteří vyhledávají periodika odpovídající potřebám jejich institucí.

Podpůrné materiály

Bezplatný online kurz: Understanding the MLA International Bibliography
Tento vzdělávací kurz od MLA pomáhá studentům naučit se efektivně vyhledávat informace, porozumět výsledkům vyhledávání a dále pracovat s publikací.

Každý modul obsahuje jednu lekci prezentovanou v jednom, případně ve dvou výukových videích. Součástí obsahu jsou také otázky a kvízy. Studenti získají odznaky za dokončení, které mohou sdílet se svými instruktory.

Výukové zdroje pro zařazení bibliografie do studijních osnov
MLA Style Center nabízí nástroje pro výuku informační gramotnosti. Zahrnuje osnovu, úkoly a průvodce pro učitele, jak integrovat online kurz do studijních osnov. Lektoři mohou předložit další výukové zdroje pro potenciální publikování v rámciMLA Style Center.

Výuková videa ve více jazycích

MLA zveřejňuje krátká instruktážní videa, která uživatelům pomáhají optimálně využívat rozsáhlá metadata a pokročilé funkce vyhledávání a filtrování. Nové a aktualizované výukové programy jsou zveřejňovány po celý rok.