โซลูชันข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนา

STM Source นำเสนอการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ชื่อเรื่องที่มีครอบคลุมถึง วารสารวิชาการชั้นนำของอุตสาหกรรมต่างๆ นิตยสาร รายงาน หนังสือและเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และแหล่งข้อมูลที่มีค่าอีกมากมาย นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็ม รวมถึงรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และเนื้อหากราฟิกอื่นๆ

สาขาวิชาที่รวมถึง:

 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • เครื่องบิน และ การบิน
 • ดาราศาสตร์ และ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • การป้องกันประเทศ และ การทหาร
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • วิศกรรมศาสตร์
 • การศึกษาสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วิชาการป่าไม้
 • ธรณีวิทยา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เภสัชศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • สัตวแพทยศาสตร์