วรรณกรรม และภาษาศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Communication Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Communication Source คือฐานข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็มที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการศึกษาด้านการสื่อสาร มีวารสารด้านการสื่อสารชั้นนำ นิตยสาร และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ หลายร้อยรายการ ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการศึกษาด้านสื่อ ภาษาศาสตร์ พยาธิวิทยา การพูด วาทศาสตร์ และ วาทกรรม

Humanities Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในจำนวนที่มากกว่าฐานข้อมูลอื่นๆ, Humanities Source Ultimate คือแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการ และ ผู้สอนที่สนใจในหลากหลายแง่มุมของมนุษยศาสตร์

MLA International Bibliography

จัดทำโดย Modern Language Association (MLA) บรรณานุกรมชิ้นนี้ช่วยนำนักวิจัยไปยังการอ้างอิงมากกว่า 3 ล้านรายการ จากบทความในวารสาร หนังสือ บทในหนังสือ วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์วิชาการ และการแปลต่างๆที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปลายศตวรรษ ที่ 19th จนถึงปัจจุบัน