มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Humanities Source Ultimate: $304,761.16
Humanities Source: $242,529.41
Humanities International Complete: $225,904.84
Humanities Full Text: $19,743.85

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Humanities Source Ultimate ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 798 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ที่คุณภาพดีที่สุดในโลก—ในที่นี้มีการขยายเนื้อหาสู่ระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 37
Canada: 55
Central & Eastern Europe: 218
China, Hong Kong & Taiwan: 14
France, French Belgium & Romandy: 43
Germany, Austria & German Switzerland: 114
Italy & Italian Switzerland: 56
Japan: 19
Latin America & the Caribbean: 65
Middle East & North Africa: 95
Netherlands & Flanders: 71
Nordic Countries: 35
Portugal: 12
South Asia & Southeast Asia: 48
Spain: 50
Sub-Saharan Africa: 33
United Kingdom & Ireland: 292
United States: 514
Australia & New Zealand: 20
Canada: 28
Central & Eastern Europe: 63
China, Hong Kong & Taiwan: 8
France, French Belgium & Romandy: 6
Germany, Austria & German Switzerland: 38
Italy & Italian Switzerland: 14
Japan: 5
Latin America & the Caribbean: 26
Middle East & North Africa: 24
Netherlands & Flanders: 40
Nordic Countries: 12
Portugal: 4
South Asia & Southeast Asia: 15
Spain: 15
Sub-Saharan Africa: 13
United Kingdom & Ireland: 219
United States: 417
Australia & New Zealand: 15
Canada: 24
Central & Eastern Europe: 44
China, Hong Kong & Taiwan: 6
France, French Belgium & Romandy: 2
Germany, Austria & German Switzerland: 34
Italy & Italian Switzerland: 6
Japan: 3
Latin America & the Caribbean: 20
Middle East & North Africa: 20
Netherlands & Flanders: 39
Nordic Countries: 9
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 13
Spain: 12
Sub-Saharan Africa: 12
United Kingdom & Ireland: 193
United States: 328
Australia & New Zealand: 1
Canada: 4
Central & Eastern Europe: 3
China, Hong Kong & Taiwan: 5
France, French Belgium & Romandy: 0
Germany, Austria & German Switzerland: 12
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 1
Latin America & the Caribbean: 2
Middle East & North Africa: 0
Netherlands & Flanders: 0
Nordic Countries: 1
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 1
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 0
United Kingdom & Ireland: 22
United States: 130

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Humanities Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 1,415 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Humanities Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 779 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

Humanities Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 2,629 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 2,256 รายการจากที่ได้กล่าวไป

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • โบราณวัตถุ
 • โบราณคดี
 • อาณาบริเวณศึกษา
 • การศึกษาคลาสสิก
 • ทฤษฎีวิจารณ์
 • คติชน
 • วัฒนธรรมมนุษย์
 • ภาษาศาสตร์
 • การวิจารณ์วรรณกรรม และ สังคม
 • วรรณคดี
 • ศิลปะการแสดง
 • ศาสนาและเทววิทยา
 • ทัศนศิลป์