คณิตศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Applied Science & Technology Source Ultimate นำเสนอแหล่งข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษา และ นักวิจัยด้าน STEM เพื่อความสำเร็จของพวกเขา ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจ และทางสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่