Matematika

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Applied Science & Technology Source Ultimate   ·  Plný text

Applied Science & Technology Source Ultimate poskytuje studentům STEM (science, technology, engineering and mathematics) a vědeckým pracovníkům zdroje, které potřebují k úspěšnému výzkumu. Databáze pokrývá širokou škálu vědeckých a technologických témat. Využijí ji i výzkumníci, kteří se věnují ekonomickým a sociálním dopadům nových technologií.