สังคมวิทยา และ สังคมสงเคราะห์

ฐานข้อมูลการวิจัย

APA PsycArticles   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

เจาะลึกศาสตร์แห่งจิตวิทยา และพฤติกรรมมนุษย์ด้วย APA PsycArticles ฐานข้อมูลบทความฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ตีพิมพ์โดย American Psychological Association และวารสารในเครือ

APA PsycInfo

ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสุขภาพจิตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดทำโดย American Psychological Association, นับเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการสืบค้นงานวิจัยทางวิชาการระดับโลก

SocINDEX with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

SocINDEX with Full Text คือฐานข้อมูลการวิจัยทางสังคมวิทยาที่ทรงประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยวารสารด้านสังคมวิทยาฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาวิชาต่างๆเป็นจำนวนมาก