Sociologie a sociální služby

Odborné databáze

APA PsycArticles   ·  Plný text

Poznejte zblízka psychologii s APA PsycArticles. Databáze obsahuje recenzované články v plném textu od American Psychological Association a dalších souvisejících časopisů.

APA PsycInfo

Tato databáze je největším zdrojem recenzované literatury v oblasti behaviorálních věd a duševního zdraví na světě. APA PsycInfo z produkce American Psychological Association je nepostradatelným nástrojem pro získání vědeckých informací z celého světa.

SocINDEX with Full Text   ·  Plný text

SocINDEX with Full Text je rozsáhlá výzkumná databáze se zaměřením na sociologii. Poskytuje plnotextové recenzované časopisy ze sociologie a souvisejících oborů.