การเข้าถึงเนื้อหาแบบเปิดใน EBSCO Discovery Service

โดยการจัดทำดัชนีชื่อเรื่อง การเข้าถึงแบบเปิด และ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งเก็บข้อมูล/วารสารแบบเปิดที่เชื่อถือได้เราขอเสนอ EBSCO Discovery Service (EDS) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาสำคัญที่ได้รับการรีวิว

Image
open access in eds illustration

เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นงานวิจัยแบบเปิด

EBSCO Discovery Service ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ช่องการสืบค้นเดียว ทำให้การวิจัยเชิงลึกเป็นเรื่องง่าย. EDS ยังช่วยให้นักวิจัยสามารถสืบค้นเนื้อหาแบบเปิดที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสืบค้นบทความ และ หนังสือที่ได้สมัครสมาชิก ดัชนีหัวเรื่อง metadata อื่นๆ การสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม ด้วยการจัดอันดับความเกี่ยวข้องที่เหนือกว่า และ การเชื่อมโยงคุณภาพสูง

Image
open access in eds illustration
Quote

EBSCO ไม่เพียงแต่สนับสนุน DOAJ [Directory of Open Access Journals] ด้วยการบริจาคเงินทุกปี EBSCO Discovery Service และ EBSCO host ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างการอ้างอิงถึง DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ. EBSCO ให้การสนับสนุนทั้งการเข้าถึงแบบเปิด และ แบบโอเพนซอร์สทำให้พวกเขามีความโดดเด่น/เฉพาะตัว เมือเทียบกับผู้ให้บริการห้องสมุดทั่วโลก

— Lars Bjørnshauge, กรรมการผู้จัดการ
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

การจัดทำดัชนีหลักของวารสารที่สามารถเข้าถึงได้แบบเปิด

doaj logo

ออนไลน์ไดเรกทอรี่ของวารสารแบบเปิดที่มีคุณภาพสูงและได้รับการรีวิว ซึ่งรวบรวมโดยชุมชน

hathitrust logo

ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยเพื่อรวบรวมรายชื่อหนังสือแบบเปิดนับล้านรายการ

jan szczepanski list web image

Jan Szczepanski คลังวารสารทางวิชาการที่เข้าถึงได้แบบเปิดจากทั่วทุกมุมโลก

กล่องการสืบค้นเดียวเพื่อสืบค้นเนื้อหาทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ และเกี่ยวข้องที่สุด