เหตุใดจึงควรบอกรับคอลเลคชั่น EBSCO eBooks?

 • ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการได้หนังสือ e-book แบบสหสาขาวิชาจำนวนมาก
 • คัดสรรโดยบรรณารักษ์พัฒนาคอลเลกชันของ EBSCO
 • เข้าใช้งานได้โดยไม้จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่มีการเทิร์นอเวย์
 • เพิ่ม e-book ใหม่เป็นประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสบการณ์การสืบค้น และการอ่าน
 • ได้รับบันทึก MARC Records
 • รองรับการตัดสินใจซื้อด้วยข้อมูลการใช้งาน และรายงานต่างๆ
 • จัดการ EBSCO eBooks ได้อย่างง่ายดายผ่าน EBSCO eBook Manager
ebooks academic collection principled spying cover image
Principled Spying: The Ethics of Secret Intelligence
ebooks academic collection dystopian fiction cover image
Margaret Atwood's Dystopian Fiction: Fire Is Being Eaten
ebooks academic collection global clay cover image
Global Clay: Themes in World Ceramic Traditions

เข้าถึง E-Books ได้หลากหลายสาขาวิชา:

 • ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาภาษา
 • รัฐศาสตร์
 • ศาสนา
 • วิจารณ์วรรณกรรม
 • การแพทย์
 • สังคมศาสตร์
 • ปรัชญา
 • เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์โลก

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดพิมพ์เชิงวิชาการชั้นนำ ได้แก่:

 • Cambridge University Press   
 • De Gruyter   
 • Elsevier   
 • Harvard University Press   
 • John Wiley & Sons   
 • Oxford University Press   
 • Sage Publications   
 • State University of New York Press   
 • Taylor & Francis  
 • University of California Press