สหสาขาวิชา

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำสำหรับการวิจัยทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยระดับสูงในการศึกษาทางวิชาการสาขาต่างๆ โดยนำเสนอวารสาร รายงาน หนังสือ และเนื้อหาอื่นๆอีกมากมาย

Academic Search Elite   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัยเชิงวิชาการทุกท่าน, Academic Search Elite ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงวารสาร และนิตยสารทางวิชาการฉบับเต็มอันมีค่าได้

Academic Search Premier   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

แหล่งข้อมูลยอดนิยมที่พบได้ในสถาบันทางวิชาการหลายๆแห่งทั่วโลก Academic Search Premier คือฐานข้อมูลการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชั้นนำ ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม นิตยสาร และ แหล่งข้อมูลที่มีค่าอีกมากมาย

คอลเลกชัน eBook

คอลเลกชัน EBSCO eBooks Academic Collection

เสนอ e-book ที่นักเรียนของคุณใช้งานได้เพื่อการวิจัย คอลเลคชันสหสาขาวิชานี้ประกอบด้วย e-book หลายพันเล่ม ครอบคลุมหัวข้อทางวิชาการมากมาย และมี e-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยต่างๆ