ประวัติศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

America: History and Life

America: History and Life เป็นดัชนีของวรรณกรรมที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา และแคนาดาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีการจัดทำดัชนีวารสารหลายร้อยฉบับ ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมอันล้ำค่าสำหรับนักศึกษาประวัติศาสตร์

America: History and Life with Full Text Alumni Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

America: History & Life with Full Text Alumni Edition เสนอฐานข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงวารสารประวัติศาสตร์ฉบับเต็มที่สำคัญ และคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการสืบค้นตามช่วงเวลา

Historical Abstracts

Historical Abstracts คือดัชนีของวรรณกรรมที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์โลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition เสนอฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์โลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบันรวมถึงวารสารด้านประวัติศาสตร์ฉบับเต็มที่สำคัญ และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่นความสามารถในการสืบค้นตามช่วงเวลา