ประวัติศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

America: History and Life

America: History and Life เป็นดัชนีของวรรณกรรมที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา และแคนาดาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีการจัดทำดัชนีวารสารหลายร้อยฉบับ ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมอันล้ำค่าสำหรับนักศึกษาประวัติศาสตร์

America: History and Life with Full Text Alumni Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

America: History & Life with Full Text Alumni Edition เสนอฐานข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงวารสารประวัติศาสตร์ฉบับเต็มที่สำคัญ และคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการสืบค้นตามช่วงเวลา

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition เสนอฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์โลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบันรวมถึงวารสารด้านประวัติศาสตร์ฉบับเต็มที่สำคัญ และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่นความสามารถในการสืบค้นตามช่วงเวลา

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

Life Magazine Archive

Life Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชัน นิตยสารโฟโต้เจอร์นัลรีสม์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ครอบคลุมไปถึงฉบับแรกๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1936 ถึงเดือนธันวาคม 2020 ในรูปแบบเต็มเล่ม  

Time Magazine Archive

Time Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชันนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ตั้งแต่ฉบับแรกในเดือนมีนาคมปี 1923 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2000 โดยนำเสนอในรูปแบบเต็มเล่ม  

Ebony Magazine Archive

Ebony Magazine Archive ครอบคลุมเนื้อหาด้านสิทธิพลเมือง การศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ และหัวข้อทางสังคมต่างๆ ของชาวแอฟริกัน- อเมริกัน  ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมเอานิตยสารกว่า 800 เล่ม ที่นำเสนอมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับวัฒนธรรมแอฟริกัน -อเมริกันตั้งแต่เนื้อหาเล่มแรกในปี 1945 จนถึงปี 2014

European Views of the Americas: 1493 to 1750

European Views of the Americas: 1493 to 1750 คือเนื้อหาฟรีจากสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนี ที่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกา และเขียนขึ้นในยุโรปก่อนปี 1750 ประกอบด้วยบันทึกแหล่งข้อมูลหลักอันมีค่านับพัน ซึ่งครอบคลุมประวัติศาสตร์การสำรวจยุโรป ตลอดจนภาพพรรณนาถึงชนพื้นเมืองอเมริกัน