ความลึกและกว้างของเนื้อหา

The Belt and Road Initiative Reference Source นำเสนอวารสารชั้นนำที่ครอบคลุมแนวโน้มทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านการวิจัย และโอกาสทางการค้าต่างๆ

ประกอบด้วยวารสารจากจีน อินเดีย ตุรกี โรมาเนีย โปแลนด์ อิหร่าน สาธารณรัฐเช็ก และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งพิมพ์ที่หายากจำนวนมากจากประเทศขนาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของโครงการริเริ่มนี้

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วม

ด้วยวารสารฉบับเต็มที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย รวมถึงธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรม โทรคมนาคม สุขภาพ และศิลปะ ฐานข้อมูลที่ให้ความครอบคลุมสูงนี้จะช่วยเตรียมนักวิชาการ และนักวิจัยให้มีส่วนร่วม และสนับสนุนกับโครงการริเริ่ม Belt and Road

สาขาวิชาที่รวมถึง

  • เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • บริหารธุรกิจ
  • การสื่อสารและสื่อ
  • เศรษฐศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษา
  • การเมืองและการปกครอง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี