เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

บทคัดย่อเชิงประวัติศาสตร์พร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยการดูแลจัดการและการจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจำนวน 301 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างการอ้างอิงสำหรับ DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ มากมาย .

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

บทคัดย่อเชิงประวัติศาสตร์พร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม 423 ฉบับที่ไม่มีอยู่ใน Academic Search เวอร์ชันใดๆ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

บทคัดย่อทางประวัติศาสตร์พร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยวารสาร 499 ฉบับพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้

คุณลักษณะการสืบค้นที่เป็นประโยชน์

นอกเหนือจากคุณสมบัติการสืบค้นมาตรฐานแล้ว Historical Abstracts with Full Text ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตามช่วงเวลา นี่เป็นข้อดีที่ได้รับเนื่องจากความครอบคลุมที่หลากหลาย

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

บทคัดย่อทางประวัติศาสตร์พร้อมข้อความฉบับเต็มประกอบด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่ 1,734 ฉบับ มี 1,628 รายการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ