ให้ข้อมูล มีส่วนร่วม และสามารถโต้ตอบได้

Inspec นำเสนอสิ่งพิมพ์ที่เป็นบทคัดย่อจากสำนักพิมพ์ต่างๆมากกว่า 500 แห่ง รวมถึงสำนักพิมพ์เพื่อสังคมเช่น IEEE, AIP, AIP และ SPIE และจากสำนักพิมพ์เชิงพาณิชย์ เช่น Elsevier และ Springer สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ

Inspec ยังมีดัชนีรายการการประชุมมากกว่า 6 ล้านรายการ รวมถึง Preprints หนังสือวิทยานิพนธ์ สิทธิบัตร รายงาน และวิดีโอต่างๆ

การจัดทำดัชนีเฉพาะ และการจำแนกประเภทในแบบของ Inspec

การจัดทำดัชนีอย่างเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยคำศัพท์ อรรถาภิธาน การจัดทำดัชนีอิสระ รหัสการรักษา การจัดทำดัชนีข้อมูลและตัวเลข การจัดทำดัชนีสารเคมี การจัดทำดัชนีวัตถุทางดาราศาสตร์ และรหัส IPC Inspec Classification คือเครื่องมือการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถ จำกัดการสืบค้นของคุณให้อยู่ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วของฐานข้อมูล Inspec

นอกเหนือจากสาขาวิชาหลักแล้ว Inspec ยังให้ความครอบคลุมที่สำคัญในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น วัสดุศาสตร์ สมุทรศาสตร์ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

ความครอบคลุมระดับนานาชาติ

เข้าถึงทรัพยากรจากทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยสิ่งพิมพ์จากกว่า 68 ประเทศ ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลทั้งในภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

Inspec Analytics

Inspec Analytics คือเครื่องมือข่าวกรองการวิจัยใหม่แบบไดนามิกที่อิงตามฐานข้อมูล Inspec ของ IET โดยใช้วิธีการเพิ่มคุณค่าทางความหมาย, Inspec Analytics ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสามารถทำการสำรวจนอกเหนือจากข้อมูลใน Inspec เพื่อการระบุ และเปรียบเทียบแนวโน้มการวิจัยระหว่างองค์กร และแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับโลก ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดทิศทางสำหรับผลงานวิจัย และตรวจสอบผลกระทบต่างๆได้

ลิงค์สำหรับสืบค้น Inspec Analytics จะปรากฏบนหน้าผลลัพธ์ และในแต่ละ detalied record ของ EBSCOhost หรือ EBSCO Discovery Service ผู้ใช้สามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิดใช้งาน Inspec Analytics ในหน้าเบราว์เซอร์ใหม่ได้

Inspec Analytics คือผู้ชนะเลิศจาก The Charleston Advisor’s ด้วยรางวัล Eighteen Reader's Choice Award สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่ดีที่สุด

มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน

Inspec เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน และการพัฒนาสำหรับสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง IET ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในอังกฤษ เวลส์ (หมายเลข 211014) และ สกอตแลนด์ (หมายเลข SC038698)