Poutavý, interaktivní a bohatý obsah

Inspec zahrnuje abstrahované publikace od více než 500 různých vydavatelů, včetně společenských vydavatelů, jako jsou IEEE, AIP, AIP a SPIE, komerčních vydavatelů, jako jsou Elsevier a Springer, univerzitních nakladatelství a vládních agentur.

Inspec také indexuje více než 7,5 milionu konferenčních položek, preprinty, knihy, dizertační práce, patenty, zprávy a videa.

Specializovaná indexace a klasifikace Inspec

Odborné indexování zahrnuje termíny tezauru, volné indexování, klasifikaci, kódy zpracování, indexování číselných údajů, indexování chemických látek, indexování astronomických objektů a kódy IPC. Inspec Classification je vyhledávací nástroj, který umožňuje omezit vyhledávání na předem určené části databáze Inspec.

V rámci hlavních tematických oblastí Inspec poskytuje významné pokrytí v příbuzných oborech, jako je materiálová věda, oceánografie, jaderné inženýrství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.

Mezinárodní pokrytí

Přístup k celosvětovému recenzovanému materiálu v publikacích z více než 68 zemí z anglických i neanglických zdrojů.

Inspec Analytics

Inspec Analytics je dynamický výzkumný zpravodajský nástroj založený na IET Inspec databázi. Pomocí sémantického vyhledávání Inspec Analytics umožňuje výzkumným pracovníkům analyzovat výzkum nad rámec zdrojů v Inspec. Identifikuje a porovnává výzkumné trendy napříč tisíci organizacemi, a to jak lokálně, tak na mezinárodní úrovni. Díky těmto poznatkům mohou uživatelé cílit výzkum a sledovat jeho dopad.

Odkaz na vyhledávání Inspec Analytics se objeví na stránce výsledků EBSCOhost nebo EBSCO Discovery Service a v každém podrobném záznamu. Uživatelé mohou kliknutím na odkaz spustit Inspec Analytics v novém okně prohlížeče.

Inspec Analytics je vítězem osmnáctého ročníku soutěže The Charleston Advisor Reader’s Choice Award za nejlepší nový produkt/službu.

Zaměření na současné výzkumné trendy

Inspec je důležitým zdrojem informací o současném vědeckém výzkumu, trendech a vývoji. IET je registrována jako charitativní organizace v Anglii a Walesu (č. 211014) a ve Skotsku (č. SC038698).