Poutavý, interaktivní a bohatý obsah

Inspec obsahuje abstrakty publikací od více než 500 vydavatelů, včetně vydavatelů jako jsou IEEE, AIP, AIP a SPIE, komerčních vydavatelů, jako jsou Elsevier a Springer, univerzitních vydavatelů a vládních agentur.

Inspec indexuje také více než 6 milionů konferenčních materiálů. Součástí jsou také preprinty, knihy, disertační práce, patenty, zprávy a videa.

Specializovaná indexace a klasifikace Inspec

K indexaci a vyhledávání má k dispozici bohatý tezaurus. Inspec Classification je vyhledávací nástroj, který umožňuje omezit vyhledávání na předem určené části databáze Inspec.

Vedle základních oborů Inspec pokrývá také příbuzné disciplíny, jako jsou: věda o materiálech, oceánografie, jaderné inženýrství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.

Mezinárodní pokrytí

Získejte přístup k recenzovanému obsahu publikací z více než 68 zemí.

Inspec Analytics

Inspec Analytics je nový výzkumný nástroj, který je součástí Inspec . Pomocí sémantického vyhledávání Inspec Analytics umožňuje výzkumným pracovníkům analyzovat výzkum nad rámec zdrojů v Inspec. Identifikuje a porovnává výzkumné trendy napříč tisíci organizacemi, a to jak lokálně, tak na mezinárodní úrovni. Díky těmto poznatkům mohou uživatelé cílit výzkum a sledovat jeho dopad.

Odkaz na vyhledávání v Inspec Analytics je k dispozici v rámci výsledků vyhledávání na platformě EBSCOhost nebo EBSCO Discovery Service a v každém podrobném záznamu. Uživatelé mohou jednoduše kliknout na odkaz a získat přístup k Inspec Analytics v novém okně prohlížeče.

Inspec Analytics je vítězem osmnáctého ročníku soutěže The Charleston Advisor’s Reader's Choice Award za nejlepší produkt.

Fokus na aktuální vědecké trendy

Inspec je důležitým zdrojem informací o současném vědeckém výzkumu, trendech a vývoji. IET je registrována jako charitativní organizace v Anglii a Walesu (č. 211014) a ve Skotsku (č. SC038698).