มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
CINAHL Ultimate: $472,772.09
CINAHL Complete: $270,878.91
CINAHL Plus with Full Text: $205,348.65
CINAHL with Full Text: $170,770.82

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

CINAHL Complete ประกอบด้วยการดูแลจัดการ และจัดทำดัชนี วารสารแบบเปิด (OA) ที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 1,443 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 68
Canada: 68
Central & Eastern Europe: 50
China, Hong Kong & Taiwan: 29
France, French Belgium & Romandy: 18
Germany, Austria & German Switzerland: 137
Italy & Italian Switzerland: 54
Japan: 48
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 81
Middle East & North Africa: 131
Netherlands & Flanders: 31
Nordic Countries: 12
South Asia & Southeast Asia: 162
Spain: 23
Sub-Saharan Africa: 25
United Kingdom & Ireland: 332
United States: 481
Australia & New Zealand: 43
Canada: 32
Central & Eastern Europe: 12
China, Hong Kong & Taiwan: 5
France, French Belgium & Romandy: 4
Germany, Austria & German Switzerland: 68
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 4
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 27
Middle East & North Africa: 37
Netherlands & Flanders: 7
Nordic Countries: 5
South Asia & Southeast Asia: 14
Spain: 12
Sub-Saharan Africa: 7
United Kingdom & Ireland: 177
United States: 286
Australia & New Zealand: 30
Canada: 20
Central & Eastern Europe: 2
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 25
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 3
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 5
Middle East & North Africa: 3
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 1
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 5
United Kingdom & Ireland: 133
United States: 158
Australia & New Zealand: 21
Canada: 17
Central & Eastern Europe: 1
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 15
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 2
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 2
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 1
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 4
United Kingdom & Ireland: 113
United States: 144

Subject Headings (หัวเรื่อง)

CINAHL Subject Headings ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และ ดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามโครงสร้างของ Medical Subject Headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine หัวเรื่องเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยค้นพบแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะถิ่นต่างๆ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม