มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
CINAHL Ultimate: $438,155.39
CINAHL Complete: $251,863.46
CINAHL Plus with Full Text: $185,901.55
CINAHL with Full Text: $155,402.82

ยอดรวมข้างต้นยังไม่รวมมูลค่าการขายปลีกของวารสารที่อยู่ในช่วงคาดการณ์

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

CINAHL Complete ประกอบด้วยการดูแลจัดการและจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ทั่วโลกที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 1,253 ฉบับเมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service สร้างผู้อ้างอิงสำหรับ DOAJ ได้มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ .

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 64
Canada: 69
Central & Eastern Europe: 47
China, Hong Kong & Taiwan: 28
France, French Belgium & Romandy: 16
Germany, Austria & German Switzerland: 123
Italy & Italian Switzerland: 54
Japan: 29
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 68
Middle East & North Africa: 120
Netherlands & Flanders: 27
Nordic Countries: 9
South Asia & Southeast Asia: 129
Spain: 19
Sub-Saharan Africa: 21
United Kingdom & Ireland: 325
United States: 486
Australia & New Zealand: 41
Canada: 33
Central & Eastern Europe: 12
China, Hong Kong & Taiwan: 4
France, French Belgium & Romandy: 4
Germany, Austria & German Switzerland: 68
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 4
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 27
Middle East & North Africa: 39
Netherlands & Flanders: 6
Nordic Countries: 6
South Asia & Southeast Asia: 15
Spain: 12
Sub-Saharan Africa: 7
United Kingdom & Ireland: 178
United States: 296
Australia & New Zealand: 28
Canada: 21
Central & Eastern Europe: 2
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 26
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 3
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 5
Middle East & North Africa: 3
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 2
South Asia & Southeast Asia: 5
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 5
United Kingdom & Ireland: 133
United States: 167
Australia & New Zealand: 19
Canada: 18
Central & Eastern Europe: 1
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 15
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 2
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 2
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 2
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 4
United Kingdom & Ireland: 113
United States: 153

Subject Headings (หัวเรื่อง)

CINAHL Subject Headings ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และ ดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามโครงสร้างของ Medical Subject Headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine หัวเรื่องเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยค้นพบแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะถิ่นต่างๆ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม