มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
MEDLINE Ultimate: $2,762,083.54
MEDLINE Complete: $2,114,201.37
MEDLINE with Full Text: $1,216,578.76

แหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าที่ประกอบไปด้วยวารสารการแพทย์ฉบับเต็มมากมาย

MEDLINE with Full Text คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางการแพทย์ ที่ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนจากวารสารด้านชีวการแพทย์ และสุขภาพชั้นนำมากมาย วารสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัย

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 24
Canada: 34
Central & Eastern Europe: 84
China, Hong Kong & Taiwan: 24
France, French Belgium & Romandy: 12
Germany, Austria & German Switzerland: 547
Italy & Italian Switzerland: 84
Japan: 33
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 28
Middle East & North Africa: 35
Netherlands & Flanders: 20
Nordic Countries: 9
South Asia & Southeast Asia: 64
Spain: 15
Sub-Saharan Africa: 11
United Kingdom & Ireland: 931
United States: 467
Australia & New Zealand: 7
Canada: 20
Central & Eastern Europe: 53
China, Hong Kong & Taiwan: 13
France, French Belgium & Romandy: 8
Germany, Austria & German Switzerland: 408
Italy & Italian Switzerland: 18
Japan: 16
Korea: 8
Latin America & the Caribbean: 25
Middle East & North Africa: 22
Netherlands & Flanders: 18
Nordic Countries: 9
South Asia & Southeast Asia: 29
Spain: 9
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 610
United States: 247
Australia & New Zealand: 1
Canada: 13
Central & Eastern Europe: 16
China, Hong Kong & Taiwan: 5
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 219
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 5
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 5
Middle East & North Africa: 5
Netherlands & Flanders: 13
Nordic Countries: 4
South Asia & Southeast Asia: 13
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 414
United States: 82

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

MEDLINE with Full Text นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

Subject Headings (หัวเรื่อง)

MEDLINE with Full Text ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และ ดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามโครงสร้างของ Medical Subject Headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine