รองรับระบบเปิด

Image
open source illustration

การเปิดตัวนวัตกรรมสำหรับห้องสมุดสมัยใหม่

ระบบเปิดสำหรับห้องสมุดเป็นมากกว่าการประหยัดต้นทุน มันเป็นการเสริมพลังให้แก่ชุมชนห้องสมุดเพื่อการเติบโตในอนาคต เมื่อบรรณารักษ์ ผู้ให้บริการ และนักพัฒนาได้ทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันแนวคิดและออกแบบโซลูชัน นวัตกรรมเช่นนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้

Image
open source illustration

เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ระบบเปิด?

 • ความคล่องตัว

  ด้วยการเข้าถึงแบบเปิดคุณจะไม่ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะผู้บริการหรือระบบใดระบบหนึ่ง เลือกแอปพลิเคชั่นที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

 • สามารถต่อขยายได้

  เนื่องจากโค๊ดนี้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ทุกคนจึงสามารถสร้างคุณสมบัติบนซอฟต์แวร์ โดยการสร้างและแบ่งปันคุณสมบัติใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก API

 • ประหยัดต้นทุน

  ซอฟต์แวร์แบบเปิดนี้ฟรีสำหรับทุกห้องสมุด ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นคือค่าแรงพนักงาน และ โฮสต์/เซิร์ฟเวอร์

 • ขับเคลื่อนโดยชุมชน

  ความแตกต่างจากระบบปิดคือ ระบบเปิดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของชุมชนห้องสมุด โดยกรรมสิทธิ์ไมได้ตกอยู่แต่่่เพียงแค่ผู้ให้บริการรายเดียว

EBSCO สนับสนุนระบบเปิดอย่างไร

hexagons icon mblue

การมีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นระบบเปิดเช่น แพลตฟอร์มบริการห้องสมุด FOLIO

connected dots three icon mblue

การผสานระบบกับผู้ให้บริการ ILS แบบเปิด เช่น Koha และ Evergreen

computer monitor icon mblue

การผสานกับหน้าจอผู้ใช้งานการสืบค้นแบบเปิดเช่น Blacklight และ VuFind

people three icon mblue

และให้ความร่วมมือ เป็นพันธมิตรกับระบบเปิดอื่น ๆ อีกมากมาย

Quote

EBSCO เป็นหุ้นส่วนที่มีตรรกกะและเป็นเหตุเป็นผล... พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งโอเพ่นซอร์ส และ การเข้าถึงแบบเปิด ชุมชน Koha รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วม และ ได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งนี้

— Sebastian Hierl, Ph.D., Drue Heinz Librarian of the Academy in Rome
ส่วนหนึ่งของ Koha Gruppo Italiano

Image
folio future of libraries is open logo

FOLIO: อนาคตของห้องสมุดได้เปิดกว้างแล้ว

โครงการ FOLIO เป็นการทำงานร่วมกันในชุมชนของห้องสมุด ผู้ขาย และ นักพัฒนา รวมตัวกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการบริการห้องสมุด (LSP) แบบเปิด โดย EBSCO ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมโดยการมอบเงินทุน และความเชี่ยวชาญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FOLIO และมีส่วนร่วมกับโครงการ

หัวข้อแนะนำ