EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service je komplexní řešení pro snadné vyhledávání dostupných odborných informací.Platforma nabízí sofistikované funkce, které předvídají záměry uživatelů a pomáhají jim rychle a snadno se dostat přesně k tomu, co hledají.

Kvalita dat a přesnost vyhledávání

Předmětné indexování

Téměř každá vědní oblast má svůj předmětový index. Například psychologie má APA PsycInfo, jazyk a literatura MLA International Bibliography a zdravotnictví CINAHL.Předmětové indexy jsou vysoce kvalitní mini vyhledávací služby pro své obory.

EBSCO Discovery Service je jediná vyhledávací služba, která řádně využívá nativní tezaury MeSH, CINAHL, APA a další tezaury a řízené slovníky k propojení těchto různých terminologií. Všechny nadpisy jsou opatřeny hypertextovými odkazy pro snadnější vyhledávání.

Poskytovatelé předmětových rejstříků obvykle neposkytují metadata službám, které nevyužívají jejich indexování a kontrolovaný slovník.

Priority relevance

Služba EBSCO Discovery Service není zaujatá vůči obsahu žádného poskytovatele. Výsledky vyhledávání jsou řazeny na základě relevance. Konkrétně:

  1. Shoda s tematickými termíny z řízených slovníků
  2. Shoda s nadpisem článků
  3. Shoda s klíčovými slovy autora
  4. Shoda s klíčovými slovy v abstraktu
  5. Shoda klíčových slov v rámci plného textu

Co dále rozhoduje

Aktuálnost — nedávno publikovaný obsah má přednost

Typ dokumentu – některé zdroje informací mají vyšší prioritu Například slovní spojení "recenzované články" je důležité. "Recenze knihy" takovou hodnotu nemá. Pokud slovo „kniha“ nebo "recenze“ není součástí vyhledávacího dotazu, mají v seznamu výsledků přednosti knihy.   

Rozsah dokumentu – cennější jdou delší články Například čtvrtstránkový článek je považován za méně hodnotný než čtyřstránkový výzkumný článek.

Mapování předmětů v praxi

Předmětové rejstříky obsahují řízené slovníky, které se propojují s konkrétní terminologií. EDS pak díky mapovacím technologiím vybere relevantní výsledky vyhledávání.

Například pro zpracování klíčového slova "výukové pomůcky" mapuje:

  • Instruktážní materiály (ERIC, MLA International Bibliography)
  • Edukační zdroje (GeoRef) 
  • Instruktážní média (APA PsycInfo)
  • Učební pomůcky a zařízení (Vzdělávací abstrakty, vzdělávací zdroj)
  • Vyučovací materiály (MeSH/MEDLINE/PubMed, CINAHL) 

Uživatelé se mohou vrátit k původním vyhledávacím termínům, nicméně průzkumy mezi uživateli ukazují, že mapování termínů vítají.

Předvídání záměru uživatele

EBSCO Discovery Service předvídá záměr uživatele a předkládá návrhy výsledků v reálném čase.  

Další užitečné funkce EDS jsou automatické návrhy oprav textů a podpora pro všechny hlavní jazyky. 
 

"Byli jsme v EDS ohromeni robustním algoritmem pro výpočet relevance a výsledky, které to přineslo."

- Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, bývalý generální ředitel knihoven, Universidad Nacional Autónoma de México (největší univerzita v Latinské Americe)

"Naši studenti a členové fakult očekávají, že nejlepší výsledky se ve výsledném seznamu objeví hned na prvních místech. EDS dělá v tomto ohledu vynikající práci."

- Kristin Antelman, univerzitní knihovnice, Kalifornský technologický institut (Caltech)

Ponořte se do výzkumu

EDS nabízí chytřejší způsob vyhledávání, ať už jste začínající badatel nebo odborník. Zatímco jiné platformy nejsou dostatečně inteligentní, aby z nesčetných možných výzkumných cest vynesly relevantní a smysluplné výsledky, EDS vám poskytne potřebné výsledky v čase, kdy je potřebujete, a to tak, že najde nejaktuálnější, recenzované materiály k vámi zvolenému výzkumnému tématu.

Chcete začít s EDS?

Zjistěte, co můžeme udělat právě pro vaši knihovnu.

Patříte mezi naše EDS zákazníky?

Využijte tutoriály, uživatelské příručky a další související informace.