Právo a trestní spravedlnost

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Criminal Justice Abstracts

Criminal Justice Abstracts je přední bibliografická databáze pro výzkum v oblasti trestního práva a kriminologie. Obsahuje cover-to-cover bibliografické záznamy a abstrakty odborných časopisů včetně forenzních věd, trestního práva a investigativy.

Index to Legal Periodicals & Books

Tato databáze je vynikajícím zdrojem informací pro právníky, pedagogy, podnikatele, knihovníky a studenty. Zajišťuje přístup k nejdůležitějším informacím z oblasti práva v anglickém jazyce.

Index to Legal Periodicals & Books Full Text   ·  Plný text

Tato plnotextová databáze je vynikajícím zdrojem informací pro právníky, pedagogy, podnikatele, knihovníky a studenty. Zajišťuje přístup k nejdůležitějším informacím z oblasti práva, a to v anglickém jazyce.

Legal Collection   ·  Plný text

Databáze Legal Collection obsahuje prestižní odborné právnické časopisy v plném textu. Jedná se o cenný zdroj aktuálních informací, studií, myšlenek a trendů v oblasti legislativy.

APA PsycInfo

Tato databáze je největším zdrojem recenzované literatury v oblasti behaviorálních věd a duševního zdraví na světě. APA PsycInfo z produkce American Psychological Association je nepostradatelným nástrojem pro získání vědeckých informací z celého světa.