Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
CINAHL Ultimate: $463,937.10
CINAHL Complete: $273,904.48
CINAHL Plus with Full Text: $192,082.49
CINAHL with Full Text: $160,613.32

Výše uvedená součty nezahrnují maloobchodní hodnotu jiného obsahu než jsou časopisy.

Rozšíření dostupnosti open access časopisů

CINAHL with Full Text zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 253 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generovat mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma .

Srovnání mezinárodního pokrytí

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 69
Kanada: 65
Střední a východní Evropa: 69
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 22
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 16
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 111
Itálie a italské Švýcarsko: 42
Japonsko: 16
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 50
Blízký východ a severní Afrika: 98
Nizozemsko a Flandry: 17
Severské země: 9
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 119
Španělsko: 19
Subsaharská Afrika: 20
Spojené království a Irsko: 314
USA: 525
Austrálie a Nový Zéland: 48
Kanada: 34
Střední a východní Evropa: 12
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 4
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 4
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 70
Itálie a italské Švýcarsko: 5
Japonsko: 4
Korea: 13
Latinská Amerika a Karibik: 27
Blízký východ a severní Afrika: 40
Nizozemsko a Flandry: 6
Severské země: 8
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 14
Španělsko: 12
Subsaharská Afrika: 7
Spojené království a Irsko: 179
USA: 345
Austrálie a Nový Zéland: 33
Kanada: 23
Střední a východní Evropa: 2
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 27
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 3
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 5
Blízký východ a severní Afrika: 4
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 4
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 5
Spojené království a Irsko: 131
USA: 188
Austrálie a Nový Zéland: 21
Kanada: 20
Střední a východní Evropa: 1
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 3
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 15
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 2
Korea: 6
Latinská Amerika a Karibik: 4
Blízký východ a severní Afrika: 3
Nizozemsko a Flandry: 4
Severské země: 4
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 4
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 4
Spojené království a Irsko: 112
USA: 166

Předmětová hesla

Předmětová hesla CINAHL pomáhají uživateli vyhledávat relevantní informace. Jsou tvořena podle pravidel Medical Subject Headings (MeSH) používaných National Library of Medicine. Tato předmětová hesla pomáhají výzkumníkům najít nové koncepty.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO má k dispozici vysoce kvalitní řízené slovníky sestavené odborníky na tematické okruhy, které pokrývají snad všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost prostřednictvím rozcestníků oborů, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.