มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
CINAHL Ultimate: $478,475.88
CINAHL Complete: $265,171.55
CINAHL Plus with Full Text: $204,319.91
CINAHL with Full Text: $169,747.08

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

CINAHL Plus with Full Text ประกอบด้วยการดูแลจัดการ และจัดทำดัชนี วารสารแบบเปิด (OA) ที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 1,443 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 71
Canada: 64
Central & Eastern Europe: 53
China, Hong Kong & Taiwan: 31
France, French Belgium & Romandy: 19
Germany, Austria & German Switzerland: 136
Italy & Italian Switzerland: 70
Japan: 55
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 84
Middle East & North Africa: 139
Netherlands & Flanders: 33
Nordic Countries: 17
South Asia & Southeast Asia: 169
Spain: 23
Sub-Saharan Africa: 27
United Kingdom & Ireland: 338
United States: 455
Australia & New Zealand: 42
Canada: 31
Central & Eastern Europe: 12
China, Hong Kong & Taiwan: 5
France, French Belgium & Romandy: 4
Germany, Austria & German Switzerland: 67
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 4
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 27
Middle East & North Africa: 34
Netherlands & Flanders: 7
Nordic Countries: 5
South Asia & Southeast Asia: 13
Spain: 11
Sub-Saharan Africa: 7
United Kingdom & Ireland: 173
United States: 250
Australia & New Zealand: 29
Canada: 20
Central & Eastern Europe: 2
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 25
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 3
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 5
Middle East & North Africa: 3
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 1
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 5
United Kingdom & Ireland: 133
United States: 143
Australia & New Zealand: 20
Canada: 17
Central & Eastern Europe: 1
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 15
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 2
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 2
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 1
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 4
United Kingdom & Ireland: 113
United States: 130

Subject Headings (หัวเรื่อง)

CINAHL Subject Headings ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และ ดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามโครงสร้างของ Medical Subject Headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine หัวเรื่องเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยค้นพบแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะถิ่นต่างๆ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม