Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Education Source Ultimate: $533,525.12
Education Source: $381,900.44
Education Research Complete: $339,409.51
Education Full Text: $39,675.08

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Education Research Complete zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 633 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Plnotextová databáze časopisů o vzdělávání - mezinárodní srovnání obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 81
Kanada: 70
Střední a východní Evropa: 106
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 44
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 20
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 124
Itálie a italské Švýcarsko: 21
Japonsko: 35
Latinská Amerika a Karibik: 73
Blízký východ a severní Afrika: 178
Nizozemsko a Flandry: 25
Severské země: 30
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 68
Španělsko: 50
Subsaharská Afrika: 31
Spojené království a Irsko: 372
USA: 685
Austrálie a Nový Zéland: 56
Kanada: 50
Střední a východní Evropa: 54
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 16
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 76
Itálie a italské Švýcarsko: 7
Japonsko: 3
Latinská Amerika a Karibik: 44
Blízký východ a severní Afrika: 60
Nizozemsko a Flandry: 8
Severské země: 10
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 26
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 275
USA: 501
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 23
Střední a východní Evropa: 16
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 6
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 52
Itálie a italské Švýcarsko: 2
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 12
Blízký východ a severní Afrika: 25
Nizozemsko a Flandry: 7
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 7
Španělsko: 7
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 227
USA: 348
Austrálie a Nový Zéland: 5
Kanada: 9
Střední a východní Evropa: 0
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 32
Itálie a italské Švýcarsko: 0
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 1
Blízký východ a severní Afrika: 4
Nizozemsko a Flandry: 2
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 2
Španělsko: 3
Subsaharská Afrika: 1
Spojené království a Irsko: 39
USA: 158

Jedinečné časopisy v plném textu

Education Research Complete zahrnuje 473 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Konferenční příspěvky v plném textu

Kromě plnotextových časopisů zahrnuje Education Research Complete více než 4 400 plnotextových příspěvků z konferencí souvisejících se vzděláváním.

Vyhledatelné citované odkazy

Education Research Complete obsahuje 1 158 časopisů s vyhledávatelnými odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Education Research Complete zahrnuje 2 034 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 1 825 z nich je recenzováno.