Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Education Source Ultimate: $531,528.74
Education Source: $378,968.20
Education Research Complete: $338,622.61
Education Full Text: $39,186.13

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Education Source zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 1 093 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Plnotextová databáze časopisů o vzdělávání - mezinárodní srovnání obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 80
Kanada: 75
Střední a východní Evropa: 111
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 47
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 20
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 126
Itálie a italské Švýcarsko: 25
Japonsko: 38
Latinská Amerika a Karibik: 76
Blízký východ a severní Afrika: 201
Nizozemsko a Flandry: 27
Severské země: 30
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 84
Španělsko: 49
Subsaharská Afrika: 36
Spojené království a Irsko: 373
USA: 688
Austrálie a Nový Zéland: 55
Kanada: 50
Střední a východní Evropa: 54
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 16
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 76
Itálie a italské Švýcarsko: 7
Japonsko: 3
Latinská Amerika a Karibik: 43
Blízký východ a severní Afrika: 60
Nizozemsko a Flandry: 8
Severské země: 10
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 25
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 276
USA: 497
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 23
Střední a východní Evropa: 16
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 6
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 52
Itálie a italské Švýcarsko: 2
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 11
Blízký východ a severní Afrika: 25
Nizozemsko a Flandry: 7
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 7
Španělsko: 6
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 228
USA: 345
Austrálie a Nový Zéland: 5
Kanada: 9
Střední a východní Evropa: 0
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 32
Itálie a italské Švýcarsko: 0
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 1
Blízký východ a severní Afrika: 4
Nizozemsko a Flandry: 2
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 2
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 1
Spojené království a Irsko: 40
USA: 158

Jedinečné časopisy v plném textu

Education Source zahrnuje 891 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Konferenční příspěvky v plném textu

Kromě plnotextových časopisů obsahuje Education Source více než 4 800 plnotextových konferenčních příspěvků týkajících se vzdělávání.

Video obsah

Education Source obsahuje sbírku 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktické online školení učitelů, které se zabývá rozvíjejícím se prostředím vzdělávání.

Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

Vyhledatelné citované odkazy

Vzdělávací zdroj zahrnuje 1 178 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Vzdělávací zdroj zahrnuje 2 629 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 400 z nich je recenzováno.