Education

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Education Abstracts

Education Abstracts je výzkumná databáze se zaměřením na vzdělávání. Poskytuje vysoce kvalitní indexaci a abstrakty stovek odborných časopisů. Tematicky pokrývá všechny úrovně vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.

Education Source   ·  Plný text

Education Source je největší plnotextová databáze se zaměřením na vzdělávání pro budoucí učitele, odbornou veřejnost a státní správu. Pokrývá všechny úrovně vzdělávání a zahrnuje vzdělávací obory jako je vícejazyčné vzdělávání, zdravotní výchova a testování.

Education Full Text   ·  Plný text

Education Full Text je výzkumná databáze se zaměřením na vzdělávání pro studenty pedagogiky, odborníky a zástupce státní správy. Zahrnuje plné texty časopisů o vzdělávání, které pokrývají základy vzdělávání a souvisejících oborů, včetně podrobného pokrytí speciální pedagogiky.

Education Research Complete   ·  Plný text

Education Research Complete je robustní databáze se zaměřením na oblast vzdělávání. Je určená zejména pro studenty pedagogiky, odbornou veřejnost a státní správu. Poskytuje stovky časopisů v plném textu a pokrývá snad všechny úrovně vzdělávání; od prvního stupně základní školy až po vysokoškolské studium.

Educational Administration Abstracts

Educational Administration Abstracts je databáze poskytující bibliografické záznamy ze všech oblastí správy vzdělávání, včetně vedení, řízení a výzkumu ve vzdělávání.

ERIC

ERIC (Education Resources Information Center) je renomovaná databáze s bibliografickými záznamy a plnými texty se zaměřením na vzdělávání a výchovu. Databáze je financována Institutem věd o vzdělávání amerického Ministerstva školství a je nezbytným nástrojem pro výzkumníky v oblasti vzdělávání všeho druhu.

Mental Measurements Yearbook   ·  Plný text

Tato databáze z produkce Buros Center for Testing při University of Nebraska je komplexním průvodcem současných testovacích nástrojů. Databáze slouží zkušeným profesionálům i začátečníkům. Obsahuje informace k vyhodnocování testů z oblasti psychologie, vzdělávání, obchodu a managementu.

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print   ·  Plný text

Tato databáze z produkce Buros Center for Testing od University of Nebraska je důležitá při porovnávání moderních testovacích nástrojů. Databáze slouží zkušeným profesionálům i začátečníkům. Obsahuje plnotextové recenze testů z oblasti psychologie, vzdělávání, obchodu a managementu. Kromě toho poskytuje bibliografické záznamy všech komerčně dostupných testů v angličtině, které jsou aktuálně v tisku.

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print Internacional   ·  Plný text

Tato databáze z produkce Buros Center for Testing od University of Nebraska je důležitá při porovnávání moderních testovacích nástrojů. Databáze slouží zkušeným profesionálům i začátečníkům. Obsahuje plnotextové recenze testů z oblasti psychologie, vzdělávání, obchodu a managementu. Kromě toho poskytuje bibliografii testů v angličtině a španělštině.

Historické digitální archivy

Education Index Retrospective: 1929-1983

Education Index Retrospective: 1929 -1983 je archivní rejstřík se záznamy literatury se zaměřením na vzdělávání a výuku. Pokrývá všechny úrovně vzdělávání a indexuje stovky publikací, včetně řady recenzovaných publikací.