Přesnost a relevance indexování

FSTA - Food Science and Technology Abstracts kategorizuje veškerý zahrnutý obsah pomocí jedinečné a komplexní předmětové taxonomie čítající tisíce klíčových slov, která se vztahují k potravinářským vědám. Zajišťuje tak výzkumným pracovníkům a studentům rychlé a snadné vyhledání nejrelevantnějších informací, které jejich výzkum vyžaduje.

Díky tomuto důkladnému indexování je FSTA jedinečně strukturována tak, aby byl výzkum a informace snadno dostupné. Je to přední zdroj, který používají výzkumní pracovníci, vědci a studenti k získávání vysoce kvalitních mezioborových výsledků. FSTA zajišťuje minimální pravděpodobnost výskytu nepravdivých výsledků z predátorských a nestandardních časopisů díky 60ti bodovému kontrolnímu seznamu záznamů.

Globální obsah z tisíců renomovaných zdrojů

Díky rozsáhlému seznamu zdrojů, včetně časopisů, recenzí, odborných publikací, knih, patentů, norem a konferenčních sborníků a zpráv, jsou uživatelé informováni o aktuálním stavu vývoje.

FSTA obsahuje informace ve 37 jazycích z 84 zemí a obsah tvoří více než 22 000 mezinárodních zdrojů. Záznamy pocházejí z roku 1969 a každý týden přibývá více než 2 200 nových záznamů. Zdroje jsou neustále revidovány, aby byla zajištěna jejich trvalá relevance a zaměření.

Tezaurus světové úrovně vytvořený odborníky

Tezaurus FSTA je výjimečný nástroj, který vytvořili vědci IFIS s rozsáhlými znalostmi v oblasti potravinářských věd, včetně všech hlavních surovin, souvisejících přírodních a exaktních věd, krmiv pro domácí zvířata, zpracování, bezpečnosti a ochrany,a ekonomiky.

Tezaurus obsahuje téměř 17 000 předmětových klíčových slov strukturovaných podle hierarchie zaměřené na potraviny a využívá řízené termíny klíčových slov pro překonání různorodosti autorské terminologie a vědeckého názvosloví. To usnadňuje vysoce efektivní vyhledávání informací.

Tezaurus FSTA je každý týden revidován a aktualizován o nové termíny v reakci na vědecké inovace.

Online kurz výukového obsahu FSTA

Online výukový kurz ZDARMA - Rozvíjejte prvotřídní výzkumné dovednosti ve vědách o potravinách a zdraví pomocí bezplatného třídílného výukového kurzu FSTA. Je navržen tak, aby vám poskytl přehled o obsahu FSTA a základní dovednosti pro vyhledávání v databázi FSTA a úspěšné vyhledávání kvalitní literatury. Ať už jste zodpovědní za správu akademické knihovny, firemní výzkumné laboratoře nebo vládní agentury, vzdělávací centrum FSTA s videi, průvodci a webináři zajistí, že uživatelé najdou to, co hledají.

Pošlete prosím e-mail Rhianna Jonesna IFIS, pokud chcete získat kopii seznamu pokrytí.

Quote

FSTA je cenným zdrojem informací pro naše vědce a studenty v oboru potravinářských technologií. FSTA zároveň považuji za užitečný nástroj pro rozvoj fondu.

Jessica R. Page, Assistant Professor, Head, Veterinary Medicine Library | Animal Sciences, Environment & Natural Resources, and Food Science & Technology Librarian, The Ohio State University, USA