Zemědělství a potravinářství

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

AGRICOLA

AGRICOLA obsahuje bibliografické záznamy z U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Databáze poskytuje přístup k milionům citací týkajících se různých oblastí zemědělství. Citace zahrnují články v časopisech, kapitoly v knihách, diplomové práce, patenty, software, audiovizuální materiály a technické zprávy na podporu zemědělského výzkumu.

Biological & Agricultural Index Plus   ·  Plný text

Biological & Agricultural Index Plus je databáze plnotextových článků, bibliografických záznamů a abstraktů z předních odborných časopisů z oblasti biologie a životního prostředí. Databázi využijí studenti a výzkumníci se zaměřením na zemědělství, biologii živočichů, ochranu životního prostřední. 

CAB Abstracts

CAB Abstracts, které vydává CABI, jsou přední anglicky psanou informační službou poskytující přístup ke světové literatuře z oblasti aplikovaných věd o živé přírodě.

Food Science Source   ·  Plný text

Food Science Source je rozsáhlá plnotextová databáze podporující výzkum v potravinářském průmyslu. Zahrnuje stovky plnotextových časopisů, monografií, magazínů, odborných publikací a zpráv z potravinářského průmyslu. Tematicky pokrývá oblast zpracování a bezpečnosti potravin, služeb, logistiky a inovací v potravinářství.

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

Tato rozsáhlá specializovaná databáze zahrnuje odbornou literaturu se zaměřením na potraviny, nápoje a výživu. Vzniká pod vedením odborného týmu IFIS - neziskové akademické vydavatelské organizace se sídlem ve Velké Británii, která usiluje o rozvoj vědy o potravinách a podporuje klíčové civilizační hodnoty jako jsou lidské zdraví a kvalita života.

Historické digitální archivy