Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Humanities Source Ultimate: $304,761.16
Humanities Source: $242,529.41
Humanities International Complete: $225,904.84
Humanities Full Text: $19,743.85

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Humanities International Complete zahrnuje přísnou správua indexaxi časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 820 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Humanitní obory: plnotextové databáze časopisů - srovnání mezinárodního obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Portugalsko
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 37
Kanada: 55
Střední a východní Evropa: 218
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 14
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 43
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 114
Itálie a italské Švýcarsko: 56
Japonsko: 19
Latinská Amerika a Karibik: 65
Blízký východ a severní Afrika: 95
Nizozemsko a Flandry: 71
Severské země: 35
Portugalsko: 12
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 48
Španělsko: 50
Subsaharská Afrika: 33
Spojené království a Irsko: 292
USA: 514
Austrálie a Nový Zéland: 20
Kanada: 28
Střední a východní Evropa: 63
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 8
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 6
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 38
Itálie a italské Švýcarsko: 14
Japonsko: 5
Latinská Amerika a Karibik: 26
Blízký východ a severní Afrika: 24
Nizozemsko a Flandry: 40
Severské země: 12
Portugalsko: 4
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 15
Subsaharská Afrika: 13
Spojené království a Irsko: 219
USA: 417
Austrálie a Nový Zéland: 15
Kanada: 24
Střední a východní Evropa: 44
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 6
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 34
Itálie a italské Švýcarsko: 6
Japonsko: 3
Latinská Amerika a Karibik: 20
Blízký východ a severní Afrika: 20
Nizozemsko a Flandry: 39
Severské země: 9
Portugalsko: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 13
Španělsko: 12
Subsaharská Afrika: 12
Spojené království a Irsko: 193
USA: 328
Austrálie a Nový Zéland: 1
Kanada: 4
Střední a východní Evropa: 3
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 5
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 0
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 12
Itálie a italské Švýcarsko: 1
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 2
Blízký východ a severní Afrika: 0
Nizozemsko a Flandry: 0
Severské země: 1
Portugalsko: 1
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 1
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 0
Spojené království a Irsko: 22
USA: 130

Vyhledatelné citované odkazy

Humanities International Complete zahrnuje 743 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Humanities International Complete zahrnuje 1 626 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 1 386 z nich je recenzováno.