มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Humanities Source Ultimate: $304,761.16
Humanities Source: $242,529.41
Humanities International Complete: $225,904.84
Humanities Full Text: $19,743.85

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Humanities International Complete ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 798 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มด้านมนุษยศาสตร์ — เปรียบเทียบเนื้อหาระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 37
Canada: 55
Central & Eastern Europe: 218
China, Hong Kong & Taiwan: 14
France, French Belgium & Romandy: 43
Germany, Austria & German Switzerland: 114
Italy & Italian Switzerland: 56
Japan: 19
Latin America & the Caribbean: 65
Middle East & North Africa: 95
Netherlands & Flanders: 71
Nordic Countries: 35
Portugal: 12
South Asia & Southeast Asia: 48
Spain: 50
Sub-Saharan Africa: 33
United Kingdom & Ireland: 292
United States: 514
Australia & New Zealand: 20
Canada: 28
Central & Eastern Europe: 63
China, Hong Kong & Taiwan: 8
France, French Belgium & Romandy: 6
Germany, Austria & German Switzerland: 38
Italy & Italian Switzerland: 14
Japan: 5
Latin America & the Caribbean: 26
Middle East & North Africa: 24
Netherlands & Flanders: 40
Nordic Countries: 12
Portugal: 4
South Asia & Southeast Asia: 15
Spain: 15
Sub-Saharan Africa: 13
United Kingdom & Ireland: 219
United States: 417
Australia & New Zealand: 15
Canada: 24
Central & Eastern Europe: 44
China, Hong Kong & Taiwan: 6
France, French Belgium & Romandy: 2
Germany, Austria & German Switzerland: 34
Italy & Italian Switzerland: 6
Japan: 3
Latin America & the Caribbean: 20
Middle East & North Africa: 20
Netherlands & Flanders: 39
Nordic Countries: 9
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 13
Spain: 12
Sub-Saharan Africa: 12
United Kingdom & Ireland: 193
United States: 328
Australia & New Zealand: 1
Canada: 4
Central & Eastern Europe: 3
China, Hong Kong & Taiwan: 5
France, French Belgium & Romandy: 0
Germany, Austria & German Switzerland: 12
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 1
Latin America & the Caribbean: 2
Middle East & North Africa: 0
Netherlands & Flanders: 0
Nordic Countries: 1
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 1
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 0
United Kingdom & Ireland: 22
United States: 130

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Humanities International Complete ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 745 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Humanities International Complete ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 1,629 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 1,384 รายการจากที่ได้กล่าวไป