Library, Information Science and Technology Abstracts with Full Text


Library, Information Science and Technology Abstracts
(LISTA) with Full Text je komplexní databáze pro studium knihovnictví a informační vědy. Obsahuje bibliografické záznamy, abstrakty a plné texty časopisů se zaměřením na knihovnictví, klasifikaci, katalogizaci, správu informací a další související témata.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Plný text

Předmětové pokrytí : Informační studia a knihovnictví
Ideální pro: Akademické knihovny

Seznam titulů:
Pokrytí: Excel | HTML
Tituly dle předmětu: Excel | HTML

Databáze obsahuje

  • Více než 130 časopisů bez otevřeného přístupu v aktivním plném textu
  • Indexaci a abstrakty pro více než 730 časopisů
  • Retrospektivu do roku 1960

Předmětové pokrytí

  • Bibliometrie
  • Katalogizace
  • Klasifikace
  • Informační gramotnost
  • Metadata

Různé zdroje plného textu

Vedle indexování, abstraktů a plného textu časopisů o knihovnictví a informační vědě, databáze Library, Information Science and Technology Abstracts with Full Text obsahuje konferenční sborníky, disertační práce a brožury. PDF dokumenty k článkům v plném textu obsahují tabulky, grafy, fotografie a další grafický obsah.