Předmětové pokrytí:

  • Zemědělský výzkum
  • Biologie
  • Životní prostředí
  • Genetika
  • Zahradnictví
  • Fyziologie
  • Veterinární medicína
  • Ochrana přírody a krajiny