ฐานข้อมูลระดับ Ultimate

ฐานข้อมูลระดับ Ultimate จาก EBSCO นำเสนอวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการเพิ่มเนื้อหาฉบับเต็มที่มากมากขึ้นเพื่อความสำเร็จในการวิจัย ในที่นี้รวมถึงวารสารจำนวนมากที่อยู่ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Academic Search Ultimate

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Applied Science & Technology Source Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate นำเสนอแหล่งข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษา และ นักวิจัยด้าน STEM เพื่อความสำเร็จของพวกเขา ครอบคลุมหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลอดจนผลกระทบทางธุรกิจ และทางสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate สนับสนุนนักศึกษาของคุณเฉกเช่นการมีแผนทางธุรกิจที่มั่นคง - ฐานข้อมูลนี้นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกมากมายที่ให้ข้อมูลจากในอดีต แนวโน้มในปัจจุบันของธุรกิจที่จุดประกายการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้น

Humanities Source Ultimate

นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในจำนวนที่มากกว่าฐานข้อมูลอื่นๆ, Humanities Source Ultimate คือแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักวิชาการ และ ผู้สอนที่สนใจในหลากหลายแง่มุมของมนุษยศาสตร์

Sociology Source Ultimate

นำเสนอวารสารฉบับเต็มที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มากกว่าฐานข้อมูลด้านสังคมวิทยาอื่นๆ Sociology Source Ultimate มีสื่อที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาด้านพฤติกรรมทางสังคม และการปฏิสัมพันธ์