Wiodąca pełnotekstowa baza danych w branży spożywczej

Food Science Source zapewnia użytkownikom dostęp do istotnych informacji z wielu wiodących w branży źródeł, oferując jednocześnie niezrównany zasięg, integralny dla wszystkich aspektów nauk o żywności, żywieniu i powiązanych obszarach.

Ta baza danych zapewnia również szybki dostęp do krytycznych informacji, w tym kompletnego pełnego tekstu z ilustracjami, tabelami, wykresami i innymi treściami graficznymi z wielu kluczowych tytułów.

Zawiera również wzorce i najlepsze praktyki, dostarczając przykładów praktyk i osiągnięć związanych z naukami o żywności z całego świata.

Zakres tematyczny:

  • Agrobiznes
  • Nauka o żywności i napojach
  • Opakowania żywności
  • Przetwórstwo żywności
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Obsługa gastronomiczna
  • Transport żywności
  • Innowacje żywieniowe
  • Rozwój produktów związanych z żywnością