ฐานข้อมูลฉบับเต็มที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางอุตสาหกรรมอาหาร

Food Science Source ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลชั้นนำในอุตสาหกรรมจำนวนมาก และนำเสนอความครอบคลุมที่ไม่มีใครเทียบในทุกด้านของวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อความฉบับเต็ม รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และ เนื้อหากราฟิก จากชื่อเรื่องหลักมากมาย

ขณะเดียวกันยังได้รวมถึง เกณฑ์ และ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเป็นตัวอย่าง แนวทางที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหาร และ การพัฒนาต่างๆจากผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก

สาขาวิชาที่รวมถึง:

  • ธุรกิจการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร และ เครื่องดื่ม
  • บรรจุภัณฑ์อาหาร
  • กระบวนการประกอบ และ ผลิตอาหาร
  • ความปลอดภัยของอาหาร
  • บริการอาหาร
  • การขนส่งอาหาร
  • นวัตกรรมอาหาร / การปรุงอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร