Prémiová plnotextová databáze pro výzkum v potravinářském průmyslu

Food Science Source poskytuje přístup k zásadním informacím z řady předních zdrojů. Nabízí bezkonkurenční pokrytí témat v potravinářství, výživě a souvisejících oborech.

Databáze zároveň poskytuje rychlý přístup k důležitým informacím formou plného textu se snímky, tabulkami, grafy a dalším grafickým obsahem z klíčových titulů.

Zahrnuje také benchmarking, osvědčené postupy a poskytuje příklady postupů a vývoje souvisejících s potravinářskou vědou.

Předmětové pokrytí:

  • Zemědělství
  • Potravinářství
  • Balení potravin
  • Zpracování potravin
  • Bezpečnost potravin
  • Stravovací služby
  • Logistika
  • Inovace
  • Výzkum a vývoj potravin