กฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

Criminal Justice Abstracts

Criminal Justice Abstracts คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมชั้นนำสำหรับการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม และ อาชญวิทยา มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่ออย่างครอบคลุมสำหรับวารสาร ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงนิติวิทยาศาสตร์ ราชทัณฑ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย กฎหมายอาญา และการสอบสวน

Index to Legal Periodicals & Books

แหล่งทรัพยากรอันยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ บรรณารักษ์ด้านกฎหมาย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายต่างๆ โดยนำเสนอดัชนีทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Index to Legal Periodicals & Books Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

แหล่งทรัพยากรอันยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ บรรณารักษ์ด้านกฎหมาย นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายต่างๆ ฐานข้อมูลฉบับเต็มนี้ให้ข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดเป็นภาษาอังกฤษ

Legal Collection   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับวารสารกฎหมายทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Collection คือฐานข้อมูลที่มีค่าในด้านประเด็นปัจจุบัน การศึกษา ความคิด และแนวโน้มของโลกกฎหมาย

APA PsycInfo

ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสุขภาพจิตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดทำโดย American Psychological Association, นับเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการสืบค้นงานวิจัยทางวิชาการระดับโลก