People Magazine Archive

People Magazine Archive นำเสนอคอลเลกชั่นนิตยสารยอดนิยมที่มีชื่อเสียงมากมายตั้งแต่ฉบับแรกในเดือนมีนาคม 1974 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2000 ในรูปแบบเต็มเล่ม  

ขอราคา

เนื้อหารวมถึง:

  • วารสาร/นิตยสารมากกว่า 1,300 ฉบับ
  • ความครอบคลุมตั้งแต่ปี 1974 ถึงปี 2000

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

  • ข่าวดารา เซเลบริตี้
  • เรื่องราวความสนใจของมนุษย์
  • ไลฟ์สไตล์
  • วัฒนธรรมยอดนิยม
  • แนวโน้มตามกาลเวลา

ถูกตีพิมพ์โดย Time Inc., นิตยสาร People Magazine ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของผู้คนทั้งที่ในและอยู่เบื้องหลังข่าว   แต่ละฉบับจะมีการผสมผสานระหว่างเรื่องราวของคนดัง และความสนใจของมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยภาพรวมแล้ว คือการเก็บรวบรวมวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม และแนวโน้มในช่วงเวลาต่างๆ

บทความ และ หน้าปกได้รับการจัดทำดัชนีอย่างสมบูรณ์ และมีการระบุโฆษณาเป็นรายบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่านักวิจัย และ ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยำ  People Magazine Archive มีคุณค่าต่อนักวิจัยในศตวรรษที่ 20th -ประกอบด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันในศตวรรษ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของธุรกิจ การโฆษณา และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม

วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นิยม ข่าวสาร และเทรนด์ต่างๆ

ปก: People Magazine - มิถุนายน 1976
มิถุนายน 1976
ปก: People Magazine - กันยายน 1974
กันยายน 1974
ปก: People Magazine Archive
มีนาคม 1974