มนุษยศาสตร์

ฐานข้อมูลการวิจัย

America: History and Life with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

อเมริกา: ประวัติศาสตร์และชีวิตพร้อมข้อความเต็ม คือฐานข้อมูลที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยวารสารประวัติศาสตร์ฉบับเต็มหลายร้อยรายการ พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ เช่น ความสามารถในการค้นหาตามช่วงเวลา

Anthropology Plus

การรวมกันของฐานข้อมูล Anthropological Index Online และ Anthropological Literature ทรัพยากรนี้เป็นดัชนีบรรณานุกรมชิ้นสำคัญที่ครอบคลุมสาขาวิชามานุษยวิทยา โบราณคดี และ การวิจัยในสหสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Communication Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Communication Source คือฐานข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็มที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการศึกษาด้านการสื่อสาร มีวารสารด้านการสื่อสารชั้นนำ นิตยสาร และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ หลายร้อยรายการ ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการศึกษาด้านสื่อ ภาษาศาสตร์ พยาธิวิทยา การพูด วาทศาสตร์ และ วาทกรรม

Film & Television Literature Index with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Film & Television Literature Index with Full Text คือแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยด้านภาพยนตร์ และ โทรทัศน์ นำเสนอคอลเลกชันที่ครอบคลุมสูงสุด โดยความครอบคลุมรวมถึงทรัพยากรฉบับเต็ม จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับความนิยมในการศึกษาด้านภาพยนตร์ และโทรทัศน์อย่างรอบด้าน

Historical Abstracts with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Historical Abstracts with Full Text คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์โลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยวารสารและหนังสือประวัติศาสตร์หลายร้อยรายการ พร้อมคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ เช่น ความสามารถในการค้นหาตามช่วงเวลา

Humanities Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลฉบับเต็ม บทคัดย่อ และดัชนีบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสาขามนุษยศาสตร์ ตลอดจนนิตยสารเฉพาะทางต่างๆ

Humanities International Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลนี้นำเสนอวารสารฉบับเต็ม หนังสือ และ ทรัพยากรด้านมนุษยศาสตร์ต่างๆที่ตีพิมพ์จากทั่วโลก รวมถึงข้อมูลทั้งหมดจาก Humanities International Index โดยเพิ่มเติมเนื้อหาฉบับเต็มเฉพาะ ที่ซึ่งไม่มีในฐานข้อมูลอื่น

Humanities International Index

ฐานข้อมูลนี้มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่ออย่างครอบคลุม สำหรับวารสาร หนังสือ และ แหล่งอ้างอิงที่สำคัญต่างๆ ในสาขามนุษยศาสตร์จากทั่วโลก

Humanities Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Humanities Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่มีคุณค่า ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของวรรณกรรม วิชาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็ม ดัชนี และบทคัดย่อจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสาขามนุษยศาสตร์

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

นอกจาก metadata และบทคัดย่อที่ดูแลและเขียนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของ RILM แล้ว RILM Abstracts of Music Literature with Full Text คือหนึ่งในแหล่งข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดของการวิจัยทางดนตรีวิชาการ นำเสนอการสืบค้นเนื้อหาฉบับเต็ม และการเรียกดูแบบเต็มเล่ม

MLA International Bibliography

จัดทำโดย Modern Language Association (MLA) บรรณานุกรมชิ้นนี้ช่วยนำนักวิจัยไปยังการอ้างอิงมากกว่า 3 ล้านรายการ จากบทความในวารสาร หนังสือ บทในหนังสือ วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์วิชาการ และการแปลต่างๆที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปลายศตวรรษ ที่ 19th จนถึงปัจจุบัน