มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Applied Science & Technology Source Ultimate: $524,080.75
Applied Science & Technology Source: $354,808.48
Computers & Applied Sciences Complete: $289,561.72
Applied Science & Technology Full Text: $25,142.40

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Applied Science & Technology Full Text ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1,445 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มด้าน STEM — เปรียบเทียบเนื้อหาระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 29
Canada: 37
Central & Eastern Europe: 226
China, Hong Kong & Taiwan: 185
France, French Belgium & Romandy: 27
Germany, Austria & German Switzerland: 265
Italy & Italian Switzerland: 126
Japan: 53
Korea: 9
Latin America & the Caribbean: 42
Middle East & North Africa: 160
Netherlands & Flanders: 32
Nordic Countries: 9
South Asia & Southeast Asia: 184
Spain: 29
Sub-Saharan Africa: 39
United Kingdom & Ireland: 243
United States: 359
Australia & New Zealand: 1
Canada: 4
Central & Eastern Europe: 72
China, Hong Kong & Taiwan: 15
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 112
Italy & Italian Switzerland: 13
Japan: 1
Korea: 3
Latin America & the Caribbean: 17
Middle East & North Africa: 20
Netherlands & Flanders: 22
Nordic Countries: 2
South Asia & Southeast Asia: 28
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 4
United Kingdom & Ireland: 124
United States: 218
Australia & New Zealand: 1
Canada: 4
Central & Eastern Europe: 38
China, Hong Kong & Taiwan: 7
France, French Belgium & Romandy: 2
Germany, Austria & German Switzerland: 99
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 0
Korea: 2
Latin America & the Caribbean: 11
Middle East & North Africa: 8
Netherlands & Flanders: 21
Nordic Countries: 2
South Asia & Southeast Asia: 15
Spain: 1
Sub-Saharan Africa: 2
United Kingdom & Ireland: 109
United States: 174
Australia & New Zealand: 0
Canada: 3
Central & Eastern Europe: 1
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 0
Germany, Austria & German Switzerland: 16
Italy & Italian Switzerland: 0
Japan: 0
Korea: 0
Latin America & the Caribbean: 2
Middle East & North Africa: 2
Netherlands & Flanders: 0
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 2
Spain: 0
Sub-Saharan Africa: 0
United Kingdom & Ireland: 8
United States: 57

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Applied Science & Technology Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 333 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 266 รายการจากที่ได้กล่าวไป