มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
CINAHL Ultimate: $472,772.09
CINAHL Complete: $270,878.91
CINAHL Plus with Full Text: $205,348.65
CINAHL with Full Text: $170,770.82

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

CINAHL Plus with Full Text ประกอบด้วยการดูแล จัดการ และจัดทำดัชนี วารสารแบบเปิด (OA) ที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 1,443 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 68
Canada: 68
Central & Eastern Europe: 50
China, Hong Kong & Taiwan: 29
France, French Belgium & Romandy: 18
Germany, Austria & German Switzerland: 137
Italy & Italian Switzerland: 54
Japan: 48
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 81
Middle East & North Africa: 131
Netherlands & Flanders: 31
Nordic Countries: 12
South Asia & Southeast Asia: 162
Spain: 23
Sub-Saharan Africa: 25
United Kingdom & Ireland: 332
United States: 481
Australia & New Zealand: 43
Canada: 32
Central & Eastern Europe: 12
China, Hong Kong & Taiwan: 5
France, French Belgium & Romandy: 4
Germany, Austria & German Switzerland: 68
Italy & Italian Switzerland: 4
Japan: 4
Korea: 13
Latin America & the Caribbean: 27
Middle East & North Africa: 37
Netherlands & Flanders: 7
Nordic Countries: 5
South Asia & Southeast Asia: 14
Spain: 12
Sub-Saharan Africa: 7
United Kingdom & Ireland: 177
United States: 286
Australia & New Zealand: 30
Canada: 20
Central & Eastern Europe: 2
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 25
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 3
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 5
Middle East & North Africa: 3
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 1
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 5
United Kingdom & Ireland: 133
United States: 158
Australia & New Zealand: 21
Canada: 17
Central & Eastern Europe: 1
China, Hong Kong & Taiwan: 1
France, French Belgium & Romandy: 3
Germany, Austria & German Switzerland: 15
Italy & Italian Switzerland: 1
Japan: 2
Korea: 6
Latin America & the Caribbean: 4
Middle East & North Africa: 2
Netherlands & Flanders: 4
Nordic Countries: 1
South Asia & Southeast Asia: 4
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 4
United Kingdom & Ireland: 113
United States: 144

Subject Headings (หัวเรื่อง)

CINAHL Subject Headings ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น และ ดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามโครงสร้างของ Medical Subject Headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine หัวเรื่องเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยค้นพบแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะถิ่นต่างๆ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม